Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Consell Administració AMSA (08/02/2024)

Escoltar

Consell Administració AMSA (08/02/2024)

Dia
Hora
Lloc
Seu de la Societat, carrer Pitàgores, 1-7
Organisme

Ordre del dia

Us convoco, per indicació del president, i  en base al que ve establert en l’article 11 è dels Estatuts d’aquesta entitat,  a la sessió del Consell d’Administració que es farà el dijous  8 de febrer de 2024 a les 18:30 hores, a la seu de la Societat, carrer Pitàgores, 1-7 segons el següent

ORDRE DEL DIA
 
  1. Donar compte, ratificar o esmenar, si s’escau, el redactat de les intervencions dels consellers de l’acta del 15/01/2024.
  2. Proposta de nomenament de nou representant d’Aigües de Mataró, SA, a les societats D’aquambiente Rubatec Amsa, AEI, i SIMMAR.
  3. Aprovació del procediment i la implantació al Sistemes Intern d’Informació d’Aigües de Mataró (canal ètic/denúncies).
  4. Proposta d’aprovació del conveni de subministrament d’aigua en alta al municipi de Mataró, a subscriure entre l’Ens d’abastament d’aigua Ter-Llobregat, l’Ajuntament de Mataró i Aigües de Mataró.
  5. Altres Informacions de presidència i de gerència sobre les activitats de la Societat.
  6. Presentació dels resultats de l’enquesta de satisfacció dels usuaris d’Aigües de Mataró.
  7. Situació sequera.
  8. Sobrevinguts
  9. Torn obert de paraules

 

El secretari,

Joan Buch Cerdà