Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió de Govern. 6/11/2000

Escoltar

Comissió de Govern. 6/11/2000

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

DECRET 6310/2000 de 2 de novembre

Assumpte: Convocatòria i ordre del dia de la Comissió de Govern que tindrà lloc el 6 de novembre de 2000.


Servei de ALCALDIA
Expedient: 2000 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la COMISSIÓ DE GOVERN, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 6 de novembre de 2000, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Lectura i aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió celebrada el dia 23 d'octubre de 2000.

2 DESPATX OFICIAL.

CMI SERVEIS CENTRALS I PROGRAMES
-Servei de Compres i Contractacions-

3 Aprovació plecs de condicions econòmiques i administratives particulars que regiran la contractació mitjançant concurs del servei de lloguer de maquinària pesada pels anys 2001-2002 i convocar licitació.

4 Aprovació plecs de condicions econòmiques i administratives particulars que regiran la contractació mitjançant concurs del servei de Gestió serveis programa de formació bàsica d'adults pels anys 2001-2002 i convocar licitació.

5 Aprovació plecs de condicions econòmiques i administratives particulars que regiran la contractació mitjançant concurs de la gestió dels centres oberts de Rocafonda i Pla d'en Boet pels anys 2001-2002 i convocatòria de licitació.

6 Aprovació plecs de condicions econòmiques i administratives particulars que regiran la contractació mitjançant concurs del servei de gestió dels casals municipals d'avis pels anys 2001 i 2002 i convocar licitació.

7 Aprovació de la modificació del contracte de subministrament de material informàtic

8 Adjudicació concurs pels treballs i subministrament de la senyalització informativa de la ciutat durant l'any 2000.

CMI SERVEIS TERRITORIALS
-Servei d'Urbanisme-

9 Aprovació inicial del " Pla especial del Patrimoni Arquitectònic 1999 ".

CMI SERVEIS PERSONALS
-Servei d'Educació i Noves Tecnologies-

10 Aportació per part de l'Ajuntament de Mataró al Consorci de Normalització Lingüística per garantir el seu finançament.

Precs i Preguntes.


L'ALCALDE
Manuel Mas Estela

EL SECRETARI GENERAL
Manuel Monfort Pastor
En dono fe