Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió de Govern. 8/1/2001

Escoltar

Comissió de Govern. 8/1/2001

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

DECRET 30/2001 de 4 de gener

Assumpte: Ordre del dia Comissió de Govern 8 de gener de 2001


Servei de ALCALDIA
Expedient: 2001 - AL


En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la COMISSIÓ DE GOVERN, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 8 de gener de 2001, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Lectura i aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió celebrada el dia 18 de desembre de 2000.

2 DESPATX OFICIAL.

CMI SERVEIS CENTRALS I PROGRAMES
-SOTS DIRECCIÓ DE GESTIÓ ECONÒMICA-
-Servei de Compres i Contractacions-
3 Aprovació plecs de condicions i convocatòria licitació per a la contractació del servei de manteniment de les alarmes ubicades als edificis municipals, per als anys 2001 i 2002.

4 Adjudicació del servei de gestió dels serveis del programa de formació bàsica d'adults durant els anys 2001 i 2002.

5 Adjudicació del servei de gestió centres oberts de Rocafonda i Pla d'En Boet durant els anys 2001 i 2002.

6 Adjudicació del servei de gestió dels serveis dels casals d'avis municipals durant els anys 2001 i 2002.

7 Adjudicació del servei de lloguer de maquinària pesada durant els anys 2001 i 2002.


L'ALCALDE
Manuel Mas Estela

EL SECRETARI GENERAL
Manuel Monfort Pastor
En dono fe