Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Informativa de Seguretat i Prevenció. 16/12/98

Escoltar

Comissió Informativa de Seguretat i Prevenció. 16/12/98

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

SECRETARIA CMISP

Havent-se procedit a suspendre la convocatòria de la sessió del passat dia 9 per manca de garantia d'un quòrum d'assistència , en coincidir aquesta amb la Comissió de Govern, per ordre del president , us convoco per assistir a la sessió ordinària de la CMI DE SEGURETAT I PREVENCIÓ que tindrà lloc el proper dimecres dia 16 de desembre d'enguany, a les 9,15 h del matí, en la Sala de Reunions de l'edifici de la Policia Local ubicat en el carrer Jaume Sala 16-18, amb el següent,

ORDRE DEL DIA

1 Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió ordinària realitzada el dia 18 de novembre de 1998.

2 Despatx oficial.

3 Donar compte dels decrets de la CMISP ( es donen per reproduïts els decrets de l'anterior convocatòria.

4 Línies d'actuació:

4.1. Proposta de la nova denominació de l'Área

4.2. Procediment en la formulació i el.laboració de denúncies per la Policia Local en matèria de trànsit i circulació de vehicles a motor i seguretat viària.

4.3. Procediment d'alÙlegacions pels ciutadans i d'estudi per la Unitat de Disciplina Viària.

4.4. Organització de sessions d'educació viària substitutives del procés sancionador en casos d'infraccions de caràcter lleu i sense reincidència en matèria de trànsit i circulació de vehicles a motor i seguretat viària.

4.5. Operació Nadal

5 Propostes a la Comissió de Govern.

5.1. Donar compte de la STSJ de Catalunya en el recurs interposat per Luís García Martínez contra la sanció de trànsit 884956 i retirada de la via pública del vehicle.

6 Informació als Grups sobre expedients tramitats.

7 Precs i Preguntes.


EL SECRETARI DE LA COMISSIÓ


LUIS M. CLEMENTE MARÍN
Mataró, 11 de desembre de 1998