Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Informativa de Serveis Centrals. 28/1/99

Escoltar

Comissió Informativa de Serveis Centrals. 28/1/99

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

SECRETARIA GENERAL

Per ordre del PRESIDENT DE LA CMI DE SERVEIS CENTRALS, el/la convoco a la sessió ordinària que tindrà lloc el dia 28 de gener, a les 9h.del mati, a la Sala dels Lleons , amb el següent


ORDRE DEL DIA


1. Lectura i aprovació, si s·escau, de l·acta de la sessió del dia 21 de gener de 1999

2. Despatx oficial

3. Donar compte de Decrets signats

4. Propostes al Ple
- INTERVENCIÓ
4.1
Donar compte del Decret d·Alcaldia de data 15 de gener de 1999 del desestiment del PASS a l·operació de crèdit per import de 125.000.000 ptes, que va estar avalada per l·Ajuntament.

- TRESORERIA
4.2
Expedient de concertació de préstecs
4.3 Modificació d·Ordenances fiscals

- SERVEI D·INFORMACIÓ DE BASE
4.4
Ratificació Decret d·Alcaldia d·adhesió al conveni signat entre Localret i Telefónica SA relatiu a les tarifes del servei telefònic i altres serveis de telecomunicacions

- COMPRES I CONTRACTACIONS
4.5
Prorrogar l·abonament mensual a CTSA a partir de gener
quantitats idèntiques als mesos de l·any 1998, incrementades amb l·IPC previst per a l·any 1999 a Catalunya fins que no s·aprovi el pressupost per al servei urbà de transport de viatgers de Mataró.

4.6 Prorrogar fins el 30 de juny de 1999 el contracte establert amb LIMESA per al servei de neteja de la xarxa de clavegueram de la ciutat.


- PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA
4.7
Conveni col.lectiu Patronat de Cultura pels anys 1999-2000.


5 Precs i preguntes

Mataró, 25 de gener de 1999

LA SECRETÁRIA