Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Informativa de Serveis Centrals, 29/10/98

Escoltar

Comissió Informativa de Serveis Centrals, 29/10/98

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

SECRETARIA GENERAL

Per ordre del PRESIDENT DE LA CMI DE SERVEIS CENTRALS, el/la convoco a la sessió ordinària que tindrà lloc el dia 29 d·octubre de 1998, a les 9h.del mati, a la Sala de Reunions del Carreró (4rt pis), amb el següent

ORDRE DEL DIA

1. Despatx oficial

2. Donar compte de Decrets signats i fraccionaments concedits.

3. Propostes al Ple
-RECURSOS HUMANS-
3.1 Bases selecció 3 places tècnic superior.
3.2 Declaració compatibilitats segona activitat de personal de l·Ajuntament.

-COMPRES I CONTRACTACIONS

3.3 Modificació contracte obres construcció centre recepció i amagatzematge selectiu de residus especials i voluminosos.

3.4 Aprovació plec de condicions econòmico-administratives particulars i convocatòria de licitació obres recuperació mediambiental, reforestació i millora del Parc Central de Mataró, fase 3A

3.5 Aprovació plec de condicions econòmico-administratives particulars i convocatòria de licitació obres recuperació mediambiental, reforestació i millora del Parc Central de Mataró, fase 3B

-INTERVENCIÓ
3.6 Donar compte de la cessió per part de "LA CAIXA" a favor de DEPFA-BANK EUROPE PLC.del prèstec de 587 milions de pessetes.

4 Precs i preguntes

Mataró, 26 d·octubre de 1998

LA SECRETÁRIA