Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Informativa de serveis Personals. 4/12/98

Escoltar

Comissió Informativa de serveis Personals. 4/12/98

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

ÁREA DE SERVEIS PERSONALS


Per ordre del PRESIDENT DE LA CMI. DE SERVEIS PERSONALS, el convoco a la sessió ordinària que tindrà lloc el divendres 4 de desembre a les 9 del matí, a la Sala dels Lleons de l'Ajuntament, amb el se-güent


ORDRE DEL DIA


1. Aprovació de l'acta de la sessió del dia 6 de novembre de 1998.

2. Despatx oficial.

3. Donar compte de decrets signats:
a) Área de Serveis Personals
b) Acció Ciutadana
c) Agermanaments i Solidaritat
d) Joventut
e) Educació
f) Sanitat
g) Serveis Socials

4. Informe s/. línies d'actuació

Acció Ciutadana:
I - 2n. Seminari "Les Associacions fan ciutat"

II - Gestions efectuades pel servei d'Acció Ciutadana en relació a la rehabilitació d'Habitatges del barri de l'Escorxador.

III - Bases particulars reguladores de la concessió de subvencionsper a adquisició, actualització i millora d'equips informàtics.

Educació:
I - XIV Jornades d'Història de l'Educació als Països Catalans.

Joventut:
I - Nadal de Mataró 1988.

Patronat Municipal de Cultura:
I - Donar compte dels resultats i liquidació de Les Festes de Les Santes 1998.

5. Precs i preguntes.

Mataró, 30 de novembre de 1998.


LA SECRETÁRIA,