Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Informativa de Serveis Territorials. 23/11/99

Escoltar

Comissió Informativa de Serveis Territorials. 23/11/99

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

Per indicació del President de la COMISSIÓ MUNICIPAL INFORMATIVA DE SERVEIS TERRITORIALS, es convoca la sessió ordinària d'aquesta comissió.
Dia: 23 de novembre de 1999

ORDRE DEL DIA


1. Acta anterior del dia 2 de novembre de 1999.

2. Despatx oficial

Assabentar-se de la informació facilitada per la Junta d·Aigües de la Generalitat de Catalunya sobre la situació administrativa de les obres de construcció d·un interceptor (Variant Mataró A-19), del Torrent de can Boada per la Ronda O·Donell fins al mar finançades pel Ministeri de Medi Ambient.

Donar compte de l·informe de la Comissió d·Urbanisme de Barcelona referent a la modificació puntual del Pla General referent a l·equipament del barri de Rocafonda.

3. Donar compte dels decrets signats de l·Área de Serveis Territorials

4. Decrets de llicències

Obres majors

MANUFACTURAS DEL ESTAMPADO, SL. MATARÓ VIV, SL. VOLUMETRI, SA. INMOBILIARIA JUMANU, SL. PROCTER & GAMBLE ESPAÑA, SA. ANTONIO CORTES ORTEGA MARGARITA PALMA OCON RAFAEL MONTSERRAT BARTRA RAPIMAR 2000, SL.

Activitats

DAVID SANCHEZ CRUZ FRANCESC MONLLAU ALBA CELIA CABA CASTRO RALPH ERWIN BECK CAIXA D·ESTALVIS LAIETANA COMUNITAT DE PROPIETARIS PARKING VIA EUROPA, 24 FRANCISCO SANCHO TENA G.R. SERVICIOS HOTELEROS, SA. PASTELERIAS GONZALEZ , SCCL. BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO JUAN CARLOS LOPEZ GONZALEZ.

JUAN TORRUS VILLAR ARTESANIA DEL ESTAMPADO IRIS COLOR, SL. T.C.I INGENIERIA, SL. VIÑORAM, SL. JOSE ANTONIO HERRERA ARNAU CAMARA OFICIAL DE COMERCIO Y NAVEGACIÓN DE BARCELONA SUPERMERCATS TIC TAC, SA. PICA-TAPA, SCCL. JUAN PEDRO GONZALEZ MOYA COMERCIAL ORIGEN, SL M.B. BENA VENT, SL QUALITY INFORMAT, SL. JUAN RODRIGUEZ PIÑERO CONSUELO AMALIA CASANA SIPAN MERCADONA, SA SCOOTER Compañía TEXTIL, SL CALZADOS JOFRA, SCP. DICROS, SCP. PROMOCIONES MOLINA PLA D·EN BOET I, SL. CONSTRUCCIONES DRAKSTOR, SL MARIA DOLORES REQUENA RODRIGUEZ.

5. Línies d·Actuació

Obres

5.1. Aprovar la modificació de contracte de les obres de construcció d·un edifici industrial destinat a taller de reparació d·ambulàncies amb serveis i oficines annexes per a usos generals. Fase 1ª per la quantitat de 12.118.669.- PTA.

5.2. Aprovar la modificació de contracte de les obres de construcció d·un edifici industrial destinat a taller de reparació d·ambulàncies amb serveis i oficines annexes per a usos generals. Fase 2ª per la quantitat de 2.024.397.- PTA.
5.3. Aprovar la modificació de contracte de les obres d·urbanització de la cruïlla del c. Pascual Madoz amb el c. Sant Ramon per la quantitat de 2.468.400.- PTA.

5.4. Aprovació Plecs economico-administratius i convocatòria de licitació de les obres d·excavacions arqueològiques a executar a la Plaça Santa Maria.

5.5. Aprovació Plecs economico-administratius i convocatòria de licitació de les obres de recuperació mediambiental, reforestació i millora del Parc Central de Mataró. Fase 1 B, Subfase 1.

5.6. Adjudicar a l·empresa SCQ els treballs de control de qualitat de les obres de reurbanització de la plaça Andalusia.

5.7. Adjudicar a l·empresa IOMSA els treball de reparació de la plaça Extremadura.

5.8. Adjudicar a l·empresa Elecnor les obres compreses en el projecte modificat de les obres de reforma de l·edifici de l·Ajuntament de la Riera, planta baixa.

Urbanisme

5.9. Denegació de la petició de cessió sòl privat "Passatge Els Lluïsos" (Decret 5.11..99).

5.10. Suspensió de la tramitació del Pla parcial sector Can Serra (Decret 11.11.99).

5.11. Aprovació inicial del projecte d·Urbanització de la Unitat d·Acció 52 " c. Cooperativa " (1ª Fase).

Llicències

5.12. Donar compte de la sentència del Tribunal Suprem que no dona lloc al recurs de cassació interposat per Isabel Guerrero, sobre suspensió obres habitatge a la carretera de Mata Km. 3 (GG. 15.11.99).

Manteniment

5.13. Aprovació de l·acta de recepció dels treballs de connexió amb fibra òptica de l·edifici d·Esmandies (Rda. O·Donell) i l·Escola Universitària Politècnica de Mataró (Av. Puig i Cadafalch). (CG 15.11.99).

5.14. Aprovació de l·acta de recepció dels treballs de canvi d·arbrat de la ronda Joan Peiró. (CG 15.11.99).

5.15. Aprovació de l·acta de recepció de les obres de remodelació de l·enllumenat públic del barri de la Llàntia. (CG 15.11.99).

5.16. Aprovació de l·acta de recepció de les obres de pavimentació del passatge Frederic Marés. (CG 15.11.99).

5.17. Aprovació de l·acta de recepció dels treballs de paleta per al condicionament del local per al Centre Social el Palau. (CG 15.11.99).


5.18. Aprovació de l·acta de recepció del projecte de les obres de reforma de l·enllumenat públic del quadre MD al barri de Cerdanyola (CG 15.11.99).

5.19. Aprovació de l·acta de recepció dels treballs de metallisteria per al condicionament del local per al Centre Social el Palau. (CG 15.11.99).

5.20. Aprovació de l·acta de recepció de subministrament i instalÙlació de jocs infantils a les zones verdes de la ciutat de Mataró. (C.G. 15.11.99).

5.21. Aprovació inicial del projecte de reforma de l·enllumenat public al quadre "U". Import 5.713.832.- PTA. (CG 15.11.99).

5.22. Aprovació inicial del projecte de reforma de l·enllumenat públic al quadre "I" . Import 8.776.033.- PTA. (CG 15.11.99).

5.23. Aprovació inicial del projecte de reforma de l·enllumenat públic al quadre ME-MF. Import 6.653.563.- PTA. (CG 15.11.99).

6. Propostes a la Comissió de Govern.

Obres

6.1. Aprovació de l·acta de recepció de les obres d·urbanització de la cruïlla del c. Pascual de Madoz amb el c. Sant Ramon.

6.2. Aprovar el Projecte modificat de les obres de reforma de l·edifici de l·Ajuntament de la Riera, planta baixa.


7. Propostes al Ple

Obres

7.1. Aprovar la relació de Memòries valorades d·obres municipals a executar previsiblement dins dels proper any.

Urbanisme

7.2. Aprovació definitiva de l·estudi de detall de la Unitat d·actuació 27 " c. Antoni Campmany " c. Rojas.

7.3. Encomanar a PUMSA la gestió íntegra del desenvolupament del Pla especial de millora Urbana Sector "Can Xammar" (PEMU 07) i de la Unitat d·actuació 26 " c. de l·Hospital " .


8. Prec i preguntes

La secretària de la CMI de Serveis Territorials

Elisabeth Massó i Sanabre

Mataró, 18 de novembre de 1999.