Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Informativa Serveis Centrals. 3/9/99

Escoltar

Comissió Informativa Serveis Centrals. 3/9/99

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

Per ordre del PRESIDENT DE LA CMI DE SERVEIS CENTRALS, el/la convoco a la sessió ordinària que tindrà lloc el dia 3 de setembre, a les 9h. del mati, a la Sala dels Lleons , amb el següent


ORDRE DEL DIA


1. Constitució CMI de Serveis Centrals

2. Nomenament de Vice-president de la Comissió

3 Establiment règim de sessions

4 Donar compte de Decrets

5. Assumptes de Ple:
-INTERVENCIO
5.1 Proposta de modificació de les Bases d·Execució
Pressupost 1999

- SECRETARIA GENERAL
5.2 Modificació Estatuts Consorci Hospitalari de Catalunya

6. Assumptes de Comissió de Govern:
-COMPRES I CONTRACTACIONS

6.1.- Ratificació decret d·alcaldia de devolució de fiança d·import 192.000.- PTA a l·empresa PINMAT, SA adjudicatària del contracte de subministrament de material de pintura durant l·any 1998.

6.2.- Ratificació del decret d·alcaldia de devolució de les fiances d·imports 219.167.- PTA i 940.000.- PTA a les empreses BONAL i PROINOSA respectivament, adjudicatàries de les obres de la reurbanització dels carrers Montserrat i Deu de Gener.

6.3.- Ratificació decret d·alcaldia de devolució de les fiances d·imports 232.126.- PTA i 565.407.- PTA a les empreses BONAL i DENTELL respectivament, adjudicatàries de les obres de reurbanització del carrer Santa Teresa

6.4.- Ratificació decret d·alcaldia de devolució de fiança d·import 150.846.- PTA a l·empresa AFJ MORENO S COOP CL adjudicatària de les obres de construcció d·un clavagueram al passatge Jaume II el Just.

6.5.- Ratificació decret d·alcaldia de devolució de fiança d·import 159.539.- PTA a l·empresa INSTALÙLACIONS GULOBA, SL adjudicatària de les obres de remodelació de la instalÙlació hidràulica de la font ornamental de la plaça Canyamars.

7. Precs i Preguntes

ORDRE DEL DIA COMPLEMENTÁRIA

1.- Assumptes Comissió de Govern.

1.1.- Aprovació plecs de condicions tècniques i economico administratives i convocar licitació del contracte per al subministrament d·un sistema troncal de comunicacions per a la Policia Local.

1.2.- Aprovació dels plecs condicions tècniques i economico administratives i convocar licitació amb caràcter d·urgència del contracte per al subministrament de material informàtic (sistema de control de presència clau en mà) per a l·any 1999.

1.3.- Aprovació dels plecs de condicions tècniques i economico administratives i convocar licitació amb caràcter d·urgència del contracte per a les obres d·adequació per a ús administratiu de les instalÙlacions de l·actual al recinte de l·antic Escorxador de Mataró.

1.4.- Modificació establert amb l'empresa COPCISA, adjudicatària de les obres de recuperació medioambiental, reforestació i millora del Parc Central, fase 2B, per un import de 18.792.913.- PTA.


Immaculada Pruna Ribas

Mataró, 31 d·agost de 1999

LA SECRETÁRIA