Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió M.I. de Serveis Centrals i Programes. 9/12/99

Escoltar

Comissió M.I. de Serveis Centrals i Programes. 9/12/99

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

SECRETARIA GENERAL

Per ordre del PRESIDENT DE LA CMI DE SERVEIS CENTRALS I PROGRAMES, es convoca la sessió ordinària que tindrà lloc el dia 9 de desembre, amb el següent


ORDRE DEL DIA


1.. Lectura i aprovació si s·escau de l·acta del dia 25 de novembre de 1999.

2 Despatx oficial

3. Propostes al Ple
- RECURSOS HUMANS
3.1.
Aprovació Plantilla de personal.
3.2 Aprovació de la relació de llocs de treball

- CIUTAT SOSTENIBLE
3.3 Donar compte del Decret d'Alcaldia sobre nomenaments del Consell Municipal de Medi Ambient


4. Propostes a la Comissió de Govern
- RECURSOS HUMANS
4.1
Aprovació Bases per cobrir una plaça de sots-inspector de la Policia local, per promoció interna.
4.2 Aprovació Bases per la provisió de diferents llocs administratius

- COMPRES I CONTRACTACIONS
4.3
Aprovació dels plecs de condicions economico-administratives
particulars i convocatòria de licitació del servei d·informació juvenil en
els centres d·ensenyament secundari durant l·any 2000.

4.4 Aprovació dels plecs de condicions economico-administratives
particulars i convocatoria de licitació de les obres de recuperació medioambiental, reforestació i millora del Parc Central, fase 1B-1.

4.5 Ampliació de la previsió de despesa pel contracte de repartició de
notificacions de l·Ajuntament durant l·any 1999.

4.6 Aprovació de la modificació del contracte amb l·empresa COMSA, de
les obres de construcció d·un pas subterrani de vianants del projecte del Passeig Marítim, entre el Port i el Centre Natació.

4.7 Aprovació de la modificació del contracte de l·empresa PROINOSA per
les obres d·urbanització de la Plaça Miquel Biada.

4.8 Aprovació dels plecs de condicions economico-administratives
particulars i adjudicació mitjançant procediment negociat, sense publicitat, del subministrament d·un programa de gestió dels expedients d·obres sota INVESDOC/INVESFLOW.


5 Precs i preguntes


Mataró, 3 de desembre de 1999

LA SECRETÁRIA