Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió M.Informativa de Serveis Territorials. 14/12/99

Escoltar

Comissió M.Informativa de Serveis Territorials. 14/12/99

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

Ordre del Dia de la COMISSIÓ MUNICIPAL INFORMATIVA DE SERVEIS TERRITORIALS, del
Dia, 14 de desembre de 1999


ORDRE DEL DIA


1. Acta anterior del dia 23 de novembre de 1999.

2. Despatx oficial

3. Donar compte dels decrets signats de l·Área de Serveis Territorials

4. Decrets de llicències

Obres majors

MARESME PARK 2000, SL. ARMINIO OGEA PATEIRO JOAN CARVAJAL GUZMAN PROCTER & GAMBLE ESPAÑA, SA JOAN V CEBRIA MALTAS.

Activitats

VOLUMETRIC, SA CAFES I TES A GRANEL, SL. BLOCKBUSTER VIDEO ESPAÑA, SL. MERCEDES LOPEZ SANTOS CONCISA, SCCL/PROMOTORA CABRERA, SCL/J. BAUTISTA/M. SARABIA. CONSTRUCCIONES SARRIÁ 2000, SA AUTOMÒBILS D·ARA, SL VOLUMETRIC, SA.

PAULINO ESTELA GIMENEZ JOSE FELIX PATRON ROJO RAFAEL HERNANDEZ CASTILLA JAUME COSTA CARDONA MERLOSPORT, SL ESTRATEGIAS Y RECURSOS, SL COMUNIDAD DE PROPIETARIOS FORN MARESME, SA. CONSTRUCCIONES GONREDI, SA, FLOBEL INMOBLES, SL. CERDANYOLA EXTERIOR MAFAR, SA JOSE ANTONIO MUÑOZ AVILA CESAR DIAZ CARPENA SERVEIS INFORMÁTICS GARCIA I BAGUÉ, SL. NOVA, SCP ROSA BANTI I CASTAÑER BO-K2, SCP MARTIN TERUEL FERNANDEZ JOSEP Mª PI I BOQUET MARTA FELIU PAMPLONA ONSET MOUNTAIN 98, SL ANNA MARIA PIBERNAT BARTES .


5. Línies d·Actuació

Obres

5.1. Aprovació de la modificació de contracte de les obres de reurbanització de la vorera de l·Avda. Puig i Cadafalch, cantonada amb el carrer Pompeu Fabra per la quantitat de 266.117.- PTA.

5.2. Aprovació de la modificació de contracte de les obres de reforma de l·edifici de l·antiga escola bressol de la Llàntia per equipament municipal per la quantitat de 1.742.521.- PTA.

5.3. Aprovació de la modificació de contracte de les obres de reforma de l·antic colÙlegi Sant Josep 1ª Fase per la quantitat de 5.070.141.- PTA.

5.4. Aprovació inicial del projecte de semaforització de les cruïlles de la N-II amb els carrers Sant Agustí i Balmes amb un pressupost de 9.700.240.- PTA. (CG.13-12-99).

5.5. Aprovació el Projecte modificat al Projecte de reforma d·edifici per rehabilitar-lo com a Centre Ocupacional per disminuïts a la Urbanització Les Sureres, carrer Riu Segre s/n amb un pressupost de 7.711.291.- PTA. IVA inclòs. (CG. 13.12.99).

5.6. Definició del Projecte d·Urbanització de la UA 31 entre l·Avinguda Amèrica i el carrer Sor LucilÙla la Fase del carrer Sor LucilÙla amb un pressupost de 6.949.825.- PTA. IVA inclòs. (CG. 13.12.99).


Urbanisme

5.7. Aprovació inicial del Projecte d·urbanització del Pla parcial "Vallveric".

5.8. Projecte d·urbanització del pas i endegament de la Riera de Valldeix a l·àmbit del sector de Vallveric.


Llicències

5.9. Aprovació de la subvenció de 1.289.267.- PTA. a Escoles Pies de Catalunya per a la restauració dels elements petris de la façana de Santa Anna. (CG. 15.11.99).

5.10. Decret de petició de subvenció de 3.000.000.- PTA. a la Generalitat de Catalunya pel manteniment de l·Oficina de Gestió i Assessorament per a la rehabilitació d·habitatges.


Manteniment

5.11. Aprovació de l·acta de recepció dels treballs de remodelació de la instalÙlació hidràulica de la font ornamental de la plaça Rosa Sabater. (CG. 29.11.99).

5.12. Aprovació de l·acta de recepció dels treballs de reposició de bancs i papereres a les zones verdes del Parc Central, Plaça Rafael Casanova, Plaça Ciutat de Cehegin i Plaça Lluís Millet. Institut. CG. 13.12.99)

5.13. Aprovació de l·acta de recepció de les obres de reforma de l·enllumenat públic del quadre "MP". (CG. 13.12.99)

5.14. Aprovació de l·acta de recepció de les obres de reforma de l·enllumenat públic del quadre "BE" al barri de Cerdanyola . (CG. 13.12.99).

5.15. Aprovació del conveni entre l·Ajuntament i la Diputació de Barcelona relatiu a la línia d·actuació d·energies renovables i millora de l·eficiència energètica (1999) i acceptació de l·ajut de 1.500.000.- PTA. que s·inclou. (CG. 13.12.99).

5.16. Aprovació inicial del projecte de tancament provisional del pas existent entre l·edifici de l·antic Laboratori de les Aigües i un magatzem de l·Escorxador. Import 9.851.692.- PTA. (CG. 29.11.99).

5.17. Aprovació de l·acta de recepció de les obres de reforma de l·enllumenat públic dels carrers Pizarro, Passatge Pizarro, Nuñez i Balboa, Hernan Cortes, Juan Sebastian Elcano i trams dels carrer Torrijos, Unió, Sant Cugat, Castaños i Llauder. (CG. 13.12.99).

Serveis

5.18. Acceptació de la cessió en ús de contenidors de recollida selectiva de la Junta de Residus. (CG. 23.12.99).

6. Propostes al Ple

Obres

6.1. Aprovació inicial del Projecte de construcció d·un centre de recepció i emmagatzement selectiu de residus especials i voluminosos (Deixalleria II Pla d·en Boet)

6.2. Definició de la Fase 3 "InstalÙlacions i acabats interiors " del projecte executiu de construcció d·un edifici per a Viver d·empreses

Urbanisme

6.3. Aprovació definitiva de l·Estudi de detall de la finca Rda. Alfons XII cantonada amb carrer Castaños.

6.4. Delegació a PUMSA de la gestió i execució dels sectors dels Turons de Mataró (carretera de Cirera, Turons D i Turons E.

Llicències

6.5. Aprovació inicial del nou Reglament d·Activitats.


7. Prec i preguntes

La secretària de la CMI de Serveis Territorials.

Elisabeth Massó i Sanabre

Mataró, 10 de desembre de 1999.