Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Municipal Inforemativa de Via Pública. 30 de maig de 2001

Escoltar

Comissió Municipal Inforemativa de Via Pública. 30 de maig de 2001

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

SECRETARIA CMIVP

Per ordre del President de la CI. de VIA PÚBLICA, es convoca la sessió ordinària de la CMI. DE VIA PÚBLICA, que tindrà lloc el proper dimecres dia 30 de maig, amb el següent

O R D R E D E L D I A

1. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió ordinària de data 25 d'abril de 2001
2. Despatx oficial.
3. Donar compte dels Decrets del PCMVP
4. Línies d'actuació:
Ù Nova xarxa de Mataró-Bus
Ù Proposta de reestructuració de les zones blaves
5. Propostes al Ple
Ù Aprovació definitiva de la creació del servei d'aparcaments, de zones sotmeses a control horari i tarifari, i de recolzament logístic a la circulació.
Ù Conveni de l'agrupació de municipis titulars del servei de transport urbà de la regió metropolitana de Barcelona -AMTU-. i adhesió al mateix.
Ù SolÙlicitud de declaració de zona de seguretat de caça per a tot el terme municipal de Mataró.
Ù Proposta d'adhesió a la carta del " Dia sense cotxes, any 2001".

6. Precs i preguntes.

El Secretari de la Comissió

Luís M. Clemente Marín
Mataró, divendres, 25 / maig / 2001