Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Municipal Informativa de Seguretat i Prevenció. 7/4/99

Escoltar

Comissió Municipal Informativa de Seguretat i Prevenció. 7/4/99

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

Per ordre del President de la CI. de Seguretat i Prevenció, us convoco per assistir a la sessió ordinària de la CMI. DE SEGURETAT I PREVENCIÓ, que tindrà lloc el proper dimecres dia 7 d'abril , a les 9,15 h del matí, en la sala de reunions de la Policia Local del C/ Jaume Sala núm. 16-18, amb el següent

O R D R E D E L D I A

1.- Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió ordinària realitzada el dia 3 de març de 1999.

2.- Despatx oficial.

3.- Donar compte dels Decrets del PCMISP.

4.- Línies d'actuació

4.1.- Campanya de reducció de sorolls emesos per vehicles a motor a Mataró.

4.2- Elaboració i ampliació dels annexos al Pla d'Actuació Municipal en Matèria d'Incendis Forestals a la resta d'urbanitzacions.

4.3- Previsions d'actuació de la Policia Local amb motiu de la jornada d'autoreflexió per la millora de la mobilitat prevista pel 29 d'abril de 1999.

4.2- Presentació de la Guia del Ciclista elaborada per la Unitat d'Educació Viària , Prevenció i Civisme de la Policia Local de Mataró.

5.- Propostes al Ple

5.1.- Donar compte de l'aprovació del Pla de Disciplina Viària, i ratificació pel Ple de l'organització de sessions d'educació viària substitutives del procés sancionador en casos d'infraccions de caràcter lleu i sense reincidència en matèria de trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària.

5.2- Aprovació de l'annex corresponent a la urbanització de Can Vilardell del Pla d'Actuació Municipal per a incendis forestals de Mataró.

5.3- Proposta d'acord entre el Ministeri de l'Interior ( Direcció General de la Policia ) i l'Ajuntament de Mataró.

6.- Precs i Preguntes.

EL SECRETARI DE LA COMISSIÓ,

LLUÍS M. CLEMENTE MARÍN.

Mataró, 29 de març de 1999