Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Municipal Informativa Serveis Centrals i Programes. 7/9/00

Escoltar

Comissió Municipal Informativa Serveis Centrals i Programes. 7/9/00

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

SECRETARIA GENERAL


Per ordre del PRESIDENT DE LA C.M.I. DE SERVEIS CENTRALS I PROGRAMES, es convoca la sessió ordinària que tindrà lloc el dia 7 de SETEMBRE, a les 9 h. del matí, a la "Sala dels Lleons", amb el següent

ORDRE DEL DIA


1. Lectura i aprovació si s·escau, de l·acta de la sessió del dia 31 d·agost de 2000.

2. Despatx oficial

3. Propostes a la Comissió de govern
- COMPRES I CONTRACTACIONS-
3.1.- Aprovar els plecs de condicions econòmiques i administratives particulars que regiran la contractació mitjançant concurs de les obres de construcció d·un edifici de telecomunicacions al Parc Forestal, fase 1ª, obra civil i convocar licitació.

3.2.- Aprovar els plecs de condicions econòmiques i administratives particulars que regiran la contractació mitjançant concurs de les obres de reurbanització del carrer sant Joan i plaça sant Joan i convocar licitació.

3.3.- Aprovar els plecs de condicions econòmiques i administratives particulars que regiran la contractació mitjançant concurs de les obres de reurbanització del carrer Nou i la plaça santa Maria i convocar licitació.

3.4.- Aprovar els plecs de condicions econòmiques i administratives particulars que regiran la contractació mitjançant concurs de les obres d·urbanització de la zona verda entre els carrers Castaños i sant Valentí i convocar licitació.

3.5.- Aprovar els plecs de condicions tècniques, econòmiques i administratives particulars que regiran la contractació mitjançant concurs dels treballs d·assistència tècnica, per la redacció del projecte bàsic i d·execució de les obres de recuperació i restauració del Cementiri dels Caputxins i convocar licitació.

3.6.- Aprovar els plecs de condicions tècniques, econòmiques i administratives particulars que regiran la contractació mitjançant concurs del servei de recollida d·objectes voluminosos durant els anys 2001 i 2002 i convocar licitació.

4. Precs i preguntes

Mataró, 4 de setembre de 2000

LA SECRETÁRIA