Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta del Patronat Municipal de Cultura. 20/11/02

Escoltar

Junta del Patronat Municipal de Cultura. 20/11/02

Dia
Hora
Lloc
Convocatòria i ordre del dia
Organisme

Ordre del dia

Per encàrrec del senyor Remigi Herrero i Garcia, President del Patronat Municipal de Cultura, es convoca la reunió ordinària de la Junta del Patronat.

Dia: 20 de novembre de 2002

Hora: 2/4 de 8 en primera convocatòria i a les 8 en segona.

Lloc: Sala de pintures de Can Palauet

Ordre del dia:

1r.- Aprovació si escau, de les actes 10 i 11 de les sessions anteriors.

2n.- Despatx oficial.

3r.- Presentació i aprovació, si escau, de la convocatòria i bases de selecció per a la provisió d'una plaça de Tècnic auxiliar de Festes.

4t.- Presentació i aprovació, si escau, de la convocatòria i bases de selecció per a la provisió d'una plaça de dinamitzador cultural.

5è.- Presentació i aprovació, si escau, del conveni de Patrocini, pel finançament d'una escultura d'Antonio Machado.

6è.- Informació programació cinema.

7è.- Valoració Festes de Les Santes 2002 i propostes 2003.

8è.- Informació Mostra d'Art Novell.

9è.- Ratificar les Resolucions del president:

  • Contractació temporal d'un auxiliar tècnic de festes.
  • Contractació d'una portera/acomodadora.
  • Modificació de contracte d'una portera/acomodadora.

10è.-Donar compte de les Resolucions del President.

11è.- Torn obert de paraules.

La Secretària-delegada

Mª Rosa Ferrer i Oriol

Mataró, 15 de novembre de 2002.