Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Mesa de Contractació. 14/03/2002

Escoltar

Mesa de Contractació. 14/03/2002

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

Per indicació del President de la Mesa de Contractació, es convoca la sessió ordinària de la Mesa de Contractació.

Dia: 14 de març de 2002

Ordre del dia.

1.- Proposta adjudicació.
1.1.- Exp. 15/2002: adjudicació subministrament vestuari d'uniforme de la Policia Local de l'Ajuntament de Mataró durant l'any 2002.
1.2.- Exp. 12/2002: adjudicació manteniment, conservació i millora instal.lacions semafòriques de senyalització variable o dinàmica i de control d'accessos de Mataró.
1.3.- Exp. 228/2001: adjudicació instal.lacions de l'ampliació de les oficines de Serveis Municipals i Manteniment.
1.4.- Exp. 16/2002: adjudicació servei de fotocopiat de projectes tècnics, plecs i documents administratius de l'Ajuntament de Mataró durant els anys 2002 i 2003

La Secretària de la Mesa
de Contractació

Immaculada Pruna Ribas

Mataró, 11 de març de 2002.