Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple extraodinari 24 de desembre de 2001

Escoltar

Ple extraodinari 24 de desembre de 2001

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

DECRET 7848/2001 de 20 de desembre

Assumpte: Ordre del dia ple extraordinari 24.12.2001

Servei de ALCALDIA
Expedient: 2001 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió extraordinària que tindrà lloc el proper dilluns 24 de desembre de 2001, a 2/4 de 10 del matí, en la Sala de Plens d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA


CMI SERVEIS CENTRALS
INTERIOR-HISENDA
SOTSDIRECCIÓ DE GESTIÓ ECONÒMICA
-Servei d'Ingressos-
1 Aprovació definitiva Ordenances Fiscals Municipals, exercici 2002.
2 Aprovació tarifes preus serveis complementaris a la venda d'aigua del servei d'abastament d'aigua potable a Mataró.
3 Proposta de revisió de tarifes del subministrament d'aigua potable.
4 Aprovació tarifes clavegueram, exercici 2002.

CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL

Del Grup Municipal Convergència i Unió
5 PREGUNTA s/els accessos per a minusvàlids en determinats edificis municipals.
6 PREGUNTA s/els efectes causats pels temporals de llevant dels dies 11 i 15 de novembre.
7 PREGUNTA s/determinats serveis a la Via Europa i Ronda M.J. Verdaguer.
8 PREGUNTA s/la reestructuració de la zona blava a Mataró.
9 PREGUNTA s/la recent sentència que afecta al sector C-1 d'equipaments Cirera Nord.

Del Grup Municipal del Partit Popular
10 PREGUNTA en relació a la sentència recaiguda en el PEMU que reordenava el sector entre els carrers Churruca i Lepanto.
11 PREGUNTA en relació a la no revalorització dels llocs de treball dels Agents de la Policia Local.
12 PREGUNTA en relació a la sentència recaiguda en el recurs contenciós administratiu presentat per dos agents de la policia local de Mataró.

L'ALCALDE
Manuel Mas Estela

EL SECRETARI GENERAL
Manuel Monfort Pastor
En dono fe