Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple extraordinari. 13/11/2000

Escoltar

Ple extraordinari. 13/11/2000

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

DECRET 6484/2000 de 9 de novembre

Assumpte:Convocatòria sessió extraordinària ple 13 de novembre de 2000
Servei de ALCALDIA
Expedient: 2000 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió extraordinària que tindrà lloc el proper DILLUNS 13 DE NOVEMBRE de 2000, a les 8 hores de la tarda, en la Sala de Plens d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

CMI SERVEIS CENTRALS I PROGRAMES

INTERIOR-HISENDA

1 Modificació de crèdit del pressupost de l'Ajuntament de Mataró.

2 Modificació de crèdit del pressupost de l'Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró.

3 Modificació de crèdit del pressupost del Patronat Municipal de Cultura.

4 Modificació de crèdit del pressupost del Patronat Municipal de l'Escola Universitària Politècnica de Mataró

5 Aprovació canvi de destí de l'operació de préstec concertada amb la Caixa de Catalunya.


L'ALCALDE
Manuel Mas Estela

LA SECRETARIA ACCIDENTAL.
Ma. Pau Ortillés Cadena
En dono fe