Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Visita guiada al Centre Integral de Valorització de Residus del Maresme

Circuit de visites que recorre les diferents àrees de procés del Centre i que inclou diferents activitats al llarg del seu recorregut: vídeo introductori, maqueta, Aula Ambiental, Esfera Verda, Simulador, ...

Metodologia

El Centre Integral de Valorització de Residus del Maresme és un centre pioner en el tractament dels residus municipals que no s’han recollit selectivament, la fracció resta. Els residus passen per un seguit de processos en què es divideixen per mida, pes, o per tipus de materials; recuperant de la resta gran part dels materials reciclables (vidre, paper/cartró, metalls, plàstics, …), i la matèria orgànica recuperada és tractada als processos biològics (estabilització aeròbia i digestió anaeròbia) del Centre. Un cop finalitza el procés de tractament, el rebuig és enviat a la planta de recuperació energètica per a la seva valorització per obtenir-ne electricitat.

L’activitat es basa en una visita guiada explicativa que permet tres recorreguts: a tot el centre, a la planta de tractament resta i a la planta de recuperació energètica.

Durant el recorregut els visitants podran complementar la visita al Centre amb:

– Projecció d’un vídeo en la sala d’actes titulat com “La revolució verda”. Recurs audiovisual sobre la comarca del Maresme, els residus i el Centre.
– L’Aula Ambiental, un espai interactiu per prendre consciència sobre la generació de residus, el nostre consum, les energies produïdes a la planta i la importància de les 3R’s (Reduir, Reutilitzar, Reciclar).
– El Simulador de Residus, que permetrà als visitants fer un viatge 4D pel procés del Centre, convertint el procés industrial en una petita aventura espacial i sensorial.
– L’ L’Esfera Verda, un espai de reflexió on a través d’un audiovisual innovador s’exposa la problemàtica dels residus donant dades i posant exemples entenedors i s’introdueix el concepte d’Economia Circular.

La visita al CIVRM vol donar a conèixer el tractament dels residus de la comarca del Maresme, amb la finalitat de reflexionar sobre el consum responsable relacionat amb la generació de residus.
 

Objectius

- Conèixer els processos i funcionament de la Planta de tractament RESTA i la Planta de Recuperació Energètica.
- Conèixer exemples que es troben a la Planta de tractament RESTA i a la Planta de Recuperació Energètica d’interaccions entre la ciència i la tecnologia que ens permeten una millor gestió dels residus.
- Reflexionar sobre el consum responsable relacionat amb la generació de residus.
- Adoptar un compromís col·lectiu d’actuació en la gestió i tractament dels residus escolars.
 

Reserves

La reserva es pot realitzar per correu electrònic o per telèfon i per formalitzar-la cal emplenar una fitxa de sol·licitud. L'antelació mínima per fer una sol·licitud és de 15 dies.  

Observacions (necessitats tècniques i altres)

El recorregut de la visita és elevat i exterior. Els assistents hauran d'anar vestits amb una armilla i un casc que se'ls facilitarà a l'entrada. Activitat adaptada per a persones amb mobilitat reduïda.  
Àrees temàtiques
 • Consum
 • Salut
 • Sostenibilitat
 • Ciències naturals i medi ambient
 • Tecnologia
Àmbits
 • Àmbit científicotecnològic
 • Ciències de la naturalesa
 • Tecnologia
 • Àmbit d'educació en valors
 • Educació en valors socials i cívics
Persones destinatàries
 • Educació especial
 • Educació primària
 • Educació Secundària Obligatòria
 • Batxillerat
 • Cicles formatius
 • Altres
 • Escoles d´adults
 • Docents

Lloc <p>Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme<br />Carrer de la Teixidora, 83, 08302 Mataró</p>

Mapa Mostrar mapa

Qui organitza Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme

Dies De dilluns a divendres, excepte festius. Un dissabte al mes.

Horari De dilluns a divendres de 9 h a 17 h. Dissabtes a les 10 h.

Durada Entre 2 h 30 min i 3 h.

Preu Gratuïta

Grup 90 persones (3 grups de 15 persones i 30 minuts després 3 grups més de 15 persones)

Període d'inscripció Curs Escolar

Període de realització Curs Escolar

Inscripció