Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Ple aprova una Proposta de resolució per crear un comitè d’obres i mobilitat

Escoltar

El Ple aprova una Proposta de resolució per crear un comitè d’obres i mobilitat

Junts x Mataró va presentar aquesta moció en què també es proposa la redacció d’un protocol de tramitació de projectes i seguiment d’obres.

Foto: Ajuntament
Foto: Ajuntament

Aprovada al Ple ordinari de març, celebrat ahir, una Proposta de resolució presentada pel grup municipal de Junts x Mataró per a la creació d’un comitè d’obres i mobilitat, i la redacció d’un protocol de tramitació de projectes i seguiment d’obres. La moció es va aprovar amb els vots favorables del Govern municipal (PSC i ECPM), ERC-MES i Junts x Mataró i les abstencions de C’s.

El text íntegre de la moció és el següent:

“El nostre grup municipal, Junts per Mataró, creu en una ciutat viva, en constant evolució i transformació, que requereix de nous serveis i infraestructures. El trànsit, la pol·lució, el dia a dia de la ciutadania, el turisme, etcètera, provoquen un desgast continuat que fa necessari intervenir-hi. A més, la voluntat de garantir a les persones una qualitat de vida, la millora social i urbana als barris, el foment d’un desenvolupament sostenible i l’avenç cap a una ciutat autosuficient i ben connectada, fa necessari treballar envers un manteniment continuat de l'espai públic.

Tots en som conscients que, malgrat voler garantir una millora contínua en l'àmbit dels serveis urbans, els equipaments, els espais verds i vials, les infraestructures, etcètera, les obres generen impactes importants en l'entorn més proper: provoquen molèsties a la ciutadania i els comerciants, dificulten la mobilitat, poden interrompre puntualment el subministrament de serveis bàsics i tenen conseqüències mediambientals.

Per minimitzar aquests impactes —tant en la fase de planificació com durant la implantació i l'execució d'un projecte—, aconseguir una coordinació entre tots els agents que intervenen en una obra, així com que hi hagi una harmonia a la ciutat i les diferents actuacions quedin integrades i acabin formant un tot i s’evitin molèsties innecessàries, des de Junts per Mataró estem presentant una sèrie de propostes de resolució en els diferents Plens Municipals.

Aquestes, tenen com a fil conductor permetre dur a terme qualsevol tipus d'actuació a la via pública sense que la ciutat s’aturi i minimitzant-ne els efectes negatius, especialment els que incideixen en el dia a dia de la població. A la vegada, vetllar per garantir la qualitat de la inversió municipal i donar la màxima coherència als diversos projectes dins la globalitat de la ciutat. La implementació d'aquestes propostes han de servir per garantir, en la mesura del possible, una situació de normalitat a la ciutat mentre es duen a terme unes intervencions que busquen beneficiar la ciutadania, que per al consistori municipal, entenem, tindria que ser el centre de les seves decisions i actuacions. Recordar: la demanda de redacció d’una ordenança del paisatge urbà; treballar per tenir un manual de qualitat de les obres; establir un índex de satisfacció envers la qualitat de l’espai públic. I per últim, ajudar a l’especialització i la digitalització dels departaments implicats. Però, falta disposar de l’eina executiva per poder desenvolupar aquest procés de millora que Mataró es mereix.

Com podem garantir la normalitat a la ciutat? Hem de disposar d’un model de gestió a on les actuacions es plantegen i s'executen tenint present la ciutat en la seva globalitat, amb totes les seves característiques i particularitats. Per aquest motiu, el consistori necessita treballar perquè Mataró evolucioni i es transformi d'una manera coherent, harmònica, seguint una lògica i que tot tingui una raó de ser. Alhora, també pretendre que les afectacions de les obres que es duen a terme, tant les de nova creació com les de manteniment d’infraestructures i de l’espai públic, repercuteixin el mínim possible en la ciutadania i que l’impacte global sigui baix. Per aconseguir-ho, la solució bàsica és fer una gestió coordinada entre tots els agents que hi intervenen.

Junts per Mataró, proposa establir dues accions inicials. En primer lloc la creació d’un comitè d’obres i mobilitat. Aquest tindrà com a missió fonamental aprovar l’inici d’una obra amb totes les garanties que s’executarà amb la màxima qualitat, que el seu manteniment serà correcte i que posteriorment no hi haurà problemes d’adequació o de funcionament, perquè prèviament s’hauran valorat i solucionat tots els possibles inconvenients o anomalies. En segon lloc, ens cal disposar d’un protocol de tramitació de projectes i seguiment de les obres. L'objectiu del protocol és dedicar esforços durant la redacció del projecte i la fase de seguiment de les obres per garantir-ne la bona execució i facilitar-ne el manteniment posterior La seva missió serà avaluar tècnicament els projectes perquè compleixin els màxims estàndards de qualitat, i fer el seguiment de les obres per tal que es puguin recepcionar amb les millors condicions. Per mitjà d’aquest protocol es facilita informació als responsables de serveis i departaments municipals que hi tenen algun tipus d’implicació perquè revisin que el projecte compleix normativa i s’adequa a la realitat de la ciutat i s’impliquin en el seguiment de les obres, i també se’ls demana que facin aportacions.

Quins beneficis ens aporta disposar d’un comitè d’obres?.

- Disminució de les afectacions de les obres a l’espai públic, minimitzant-ne l’impacte

- Planificació de les actuacions d’acord amb les necessitats de la ciutat

- Coordinació (interna i externa) i optimització de les actuacions

- Coneixement global de les actuacions simultànies que tenen lloc a la ciutat

- Punt d’interlocució entre els diversos departaments de l’Ajuntament, els quals tenen diferents objectius

- Punt d’informació i comunicació d’obres

- Resolució àgil de les incidències en les ocupacions de les obres, pel fet que es coneixen tots els actors que hi intervenen

- Base de dades històrica d’obres executades a la ciutat


Quins beneficis ens aporta disposar d’un protocol de tramitació de projectes i seguiment de les obres?

- Introducció de criteris de manteniment en la fase de redacció dels projectes.

- Més control tècnic en el disseny dels projectes respecte als elements i les solucions tècniques.

- Disminució del cost de les modificacions d'un projecte.

- Optimització de les obres per a la disminució d’incerteses en l’execució

- Facilitat de resolució d’incidències a l'obra perquè tots els departaments implicats coneixen el projecte

- Disminució dels costos de manteniment per a una adequació més gran als requeriments bàsics dels serveis.

 

El grup municipal de Junts de Mataró treballa sota tres premisses fonamentals. Fer la vida fàcil als mataronins i mataronines, fer que les coses passin i treballar per recuperar el sentiment de pertinença a la ciutat. La nostra ciutat, Mataró s’ho mereix. Per això, hem desenvolupat i estem treballant en la presentació de diferents propostes per a la millora de l’eficiència de la gestió municipal i de l’espai públic.

 

Junts per Mataró, proposa:

 

  1. La creació d’un Comitè d’obres i mobilitat i la redacció d’un Protocol de tramitació de projectes i seguiment d’obres. Aquest sistema organitzatiu integrat fomenta la coordinació, la transversalitat, la neutralitat, la flexibilitat, l'optimització dels recursos i un control tècnic més gran per aconseguir una millora continuada tant dels processos com del benestar i la qualitat de vida de la ciutadania.

 

No obstant això, el Ple decidirà.”