Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’EN COMÚ PODEM MATARÓ PER A LA SUPRESSIÓ DEFINITIVA DEL PEATGE DEL TRAM NORD DE LA C-32

Escoltar
Logo de Grup municipal ECPM-ECG

Grup municipal ECPM-ECG

La informació que apareix en aquest article és responsabilitat del Grup municipal ECPM-ECG

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’EN COMÚ PODEM MATARÓ PER A LA SUPRESSIÓ DEFINITIVA DEL PEATGE DEL TRAM NORD DE LA C-32

Declaració Institucional presentada per En Comú Podem Mataró per la supressió del peatge del tram nord de l'autopista del Maresme

El Tram Nord de la C-32 o Corredor del Mediterrani, autopista de peatge gestionada per Aucat, és la primera autopista de peatge amb una concessió inicial, l’any 1967, de 37 anys (fins al 2004) i inaugurat el seu primer tram entre Montgat i Mataró al 1969.

Des de les hores s’ha anat ampliant el recorregut de la via a canvi d’augmentar també el termini de la concessió i explotació del peatge. L’any 1990, el Ministeri d'Obres Públiques va adjudicar a ACESA la construcció dels trams de Ronda de Mataró i Mataró-Palafolls, a canvi de l'ampliació de la concessió fins 2016. El 1994 ja funcionaven aquest dos nous trams i els seus nous peatges.

El 1995 la titularitat de l’autopista passa a ser de la Generalitat de Catalunya i, al 1998, el Govern decideix ampliar la concessió de l’explotació fins al 2021 a canvi de rebaixar el cost del peatge d’altres vies, sobrecarregant així el cost de vida dels maresmencs i les maresmenques que ja han amortitzat la que hauria de ser la seva via natural de transport més de 32 vegades.

La necessitat de pacificar la N-II al pas pel nostre territori és més que evident i merescuda. La frontera artificial que aïlla les nostres poblacions de la seva costa no pot continuar formant part de les nostres vides. És imperatiu que transformem la N-II en una via cívica que converteixi els desplaçaments per la nostra comarca una en una mobilitat sostenible i digna per a la nostra ciutadania.

El traspàs dels 400M€, de l’Estat a la Generalitat, que van ser acordats durant el traspàs de la titularitat de les vies al Maresme, s’ha de fer efectiu d'immediat i això passa per a garantir la despesa del 98M€ inicials i fer-ho d’una manera consensuada entre totes les poblacions afectades per aquesta problemàtica. La Mesa per a la Mobilitat Sostenible del Maresme és un primer pas important per a garantir aquesta tramesa i és per això que tots els grups polítics hem d’estar d’acord en tirar-ho endavant.

La nostra població no pot continuar suportant els sobrecàrrec a les seves despeses diàries per l’especulació en la mobilitat.

 

Per tot això, el grup municipal d’En Comú Podem Mataró proposa a la Junta de Portaveus l’adopció dels següents

ACORDS

  1. Exigir a la Generalitat de Catalunya la finalització i no prolongació de la concessió d’explotació del peatge del Tram Nord de la C-32 per a aquest 2021.
  2. Demanar al Govern de Catalunya que garanteixi que la pacificació de la N-II al Maresme sigui una realitat propera i que ho faci de manera consensuada amb tots els municipis afectats a través de la Mesa per la Mobilitat Sostenible del Maresme i el seu Consell Comarcal, garantint al pressupost del 2021 els 98M€ inicials per al projecte.
  3. Notificar els següents acords a la Conselleria de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, als tots els grups parlamentaris i al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del Gobierno.