Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Govern Municipal ajorna la implementació del Bonus Cultura a Mataró: resum del ple de maig

Escoltar
Logo de Grup municipal ERC-MES-AM

Grup municipal ERC-MES-AM

La informació que apareix en aquest article és responsabilitat del Grup municipal ERC-MES-AM

El Govern Municipal ajorna la implementació del Bonus Cultura a Mataró: resum del ple de maig

Ahir va tenir lloc el Ple de l'Ajuntament de Mataró del mes del maig. El Grup Municipal d'Esquerra Republicana -MES vam presentar una proposta de resolució així com diversos precs i preguntes que es destaquen a continuació.

Abans de les debatre les mocions va dur-se a votació al Ple el nou contracte del servei de recollida de residus.
Des d'Esquerra Republicana - MES portem anys denunciant el pèssim manteniment de l’espai públic i la brutícia dels carrers de Mataró amb el #MataróDeixada. De fet, el 2018 varem fer públic un vídeo que demostrava que l’empresa concessionària del servei a Mataró barrejava les fraccions prèviament separades pels ciutadans. 
Estem convençuts que tota aquesta feina de ERC-Mataró ha estat decisiva per a la millora del contracte vigent i per això hem votat a favor, destacant per sobre de tot la necessitat de controlar a fons l’empresa perquè aquest servei s'apliqui de forma correcta, fer el màxim de pedagogia possible a la ciutadania i treballar per una taxa per generació, amb la màxima progressivitat possible. 
 
Proposta de Resolució per instaurar a Mataró el Bonus Cultura
 
La regidora Anna Salicrú va presentar una proposta de resolució per instaurar a Mataró el model del 'Bonus Cultura',   un incentiu que ha estat un gran èxit a Barcelona i que té una finalitat doble. Per un costat, fomentar el consum cultural entre la ciutadania i per altra banda, ajudar i impulsar el sector empresarial i econòmic de les indústries creatives i culturals de la ciutat, molt tocades per la situació que s'està vivint. 
La iniciativa consisteix amb uns “Bons culturals” en els que per cada X euros que inverteix un ciutadà en cultura (llibres, entrades teatre, cinema, …) l’Ajuntament en posa Y. Proposàvem que la Taula de Reconstrucció dotés inicialment amb 150.000 EUR aquesta iniciativa. 
La proposta va rebre el suport dels grups de l'oposició però malauradament no va ser aprovada. El Govern Municipal, PSC i En Comú Podem, va votar-hi en contra i va traslladar l’aprovació d’aquesta proposta a la Taula de Reconstrucció. Per Esquerra Republicana de Mataró, la Cultura és un bé essencial. Cal cuidar-la i preservar-la. I així ho farem.
 
Precs i Preguntes:
 
Pregunta sobre cruïlles perilloses 
Teresa Navarro va exposar la situació de perillositat d'algunes cruïlles de Mataró que, en ocasions amb pendent, passen per carrers peatonals i es posa en perill la seguretat ciutadana. És una situació que sabem que preocupa a la ciutadania, i en aquest sentit vam demanar al govern que treballés per minimitzar els riscos. Des del govern municipal se'ns va informar d'un seguit d'accions que es duran a terme en un breu període de temps, i fiscalitzarem que així sigui.
 
Prec per la distribució de les entrades culturals a Mataró
Anna Salicrú va presentar un prec per millorar la distribució d'entrades de les activitats culturals de l'Ajuntament de Mataró, doncs sabem que en les últimes ocasions hi ha hagut certa controvèrsia. El prec tenia la voluntat, entre altres, de garantir que qualsevol ciutadà hi ha de poder tenir accés. Va ser acceptat per part del govern.
 
Pregunta per preservar Can Fugarolas
Carles Porta va preguntar al Govern de Mataró quines accions realitzarà per preservar l'espai de Can Fugarolas. Aquest espai acumula socis, entitats i projectes culturals i socials. Els govern va manifestar la seva voluntat de buscar solucions, en aquesta via ens hi trobaran sempre i fiscalitzarem la seva tasca per preservar un espai essencial al nostre municipi.
 
Pregunta perquè el govern expliqui el projecte del futur oci i restauració de la platja de Mataró
El portaveu Francesc Teixidó va demanar al govern quina era la seva visió global pel futur de platja de Mataró, arran de les adjudicacions de guinguetes i quines són les accions previstes per atraure més públic per les noves concessions. ERC-MES feia aquesta petició perquè aquest any, el Pla d’Usos de les Platges de Mataró no ha passta ni tan sols pel Ple Municipal pel seu debat i aprovació. El Govern municipal responia que ells ja s'havien explicat en comissió informativa, cosa rotundament falsa. Calia explicar-ho i debatre-ho al Ple.
 
Prec per millorar la qualitat de l'atenció ciutadana als serveis municipals
El portaveu Francesc Teixidó va posar de manifest la necessitat de millorar molt la qualitat de l’atenció ciutadana, tant virtual com presencial. El teletreball mantindrà a seva importància encara molt de temps i  cal evitar que això vagi en perjudici d’aquells que més dificultat tenen en l’accés als mitjans telemàtics. Les dades de trucades ateses vs les no ateses de 2020 respecte 2019, mostren un enorme increment telemàtic i també un gran marge de millora en telefònic i presencial, amb oltissimes trucades no ateses. El Govern és conscient que hi ha aspectes a millorar i nosaltres creiem que és important garantir que tot ciutadà pot ser atès pels serveis municipals.
 
Pregunta sobre el dimensionament de P3, la millora de ràtios i el compromís contra la segregació escolar
El portaveu Francesc Teixidó va preguntar sobre les ràtios de P3 i el compromís contra la segregació escolar, arran d'algunes informacions sortides a mitjans municipals. El govern va ser transparent i va respondre que segueixen la fructífera línia de treball iniciada amb el Departament, que funciona, que no hi ha dèficit de places de P· a Mataró, al contrari. Que la reducció de ràtios es positiva i que encara s’hauria de reduir més i que en definitiva, tot això redunda en la qualitat de l’escola pública i en la lluita contra la segregació escolar.
 
Des del Grup Municipal d'Esquerra Republicana -  Moviment d'Esquerres  seguim treballant dia a dia per millorar la nostra ciutat.