Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Esquerra demana buscar altres solucions abans d'apujar impostos

Escoltar
Logo de Grup municipal ERC-MES-AM

Grup municipal ERC-MES-AM

La informació que apareix en aquest article és responsabilitat del Grup municipal ERC-MES-AM

Esquerra demana buscar altres solucions abans d'apujar impostos

Avui 14 de desembre, el grup municipal d'Esquerra Republicana - Moviment d'Esquerres Mataró hem fet una Roda de Premsa per explicar l'opinió sobre l’aprovació de les Ordenances Fiscals que ha presentat el Govern Municipal de cara a l'exercici 2021

Hem començat explicant que no podem ignorrar la situació general de la ciutat: manca de manteniment de l’espai públic, neteja, malfuncionament de la xarxa semafòrica, els problemes de pacificació del trànsit a la Riera, les deficiències en serveis bàsics com la tramitació de llicències, el retard en l’aprovació del Pla de Mobilitat, l’inexistència de cap ordenança sobre els VMP (Vehicles Mobilitat Personal)..., a la que s’acaben d’afegir els gravíssims problemes al servei de la Policia Local… La combinació de tot plegat fa que la ciutadania tingui la percepció de ciutat deixada i a més, a partir de l’ú de gener, més cara.
 
Tal com insistim sempre hem comentat també que:
 
- L’IBI de Mataró (en euros per habitant) és dels més elevats entre les grans ciutats del país, mentre que la Renda Familiar Disponible de Mataró es manté en la banda més baixa.

- És imprescindible un Pacte Fiscal, amb el màxim consens, que tingui en compte tots els factors per aconseguir una pressió fiscal justa, equitativa i transformadora, per evitar que taxes i impostos siguin fixats amb la calculadora electoral a les mans. 

- És urgent fer un nou Pressupost, replantejant-s’ho tot. Obtenint estalvis, buscant nous ingressos, aprofundint de veritat en la progressivitat fiscal i  garantint la màxima eficiència en la despesa. 

- Cal fer servir els estalvis municipals per a la recuperació social i econòmica de la ciutat. 

Només es podria demanar un nou esforç a una ciutadania, ja exhausta pels efectes socials i econòmics derivats de la crisi de la Covid-19, si el govern fos capaç de garantir que cada euro de l’Ajuntament es gasta amb la màxima eficiència en benefici del comú. I creiem que no és el cas.
 
Per aquest motiu, ens oposem a aquest nou increment del 6% de l’IBI per aquest 2021 (que es sumaria al 8% aplicat ja l’any 2020).

Algunes propostes més han girat a l’entorn de:
 
- Aplicar el recàrrec del 50% sobre l’IBI dels immobles d’ús residencial desocupats amb caràcter permanent (el govern municipal s’hi havia  compromès l’any passat però no s’ha fet).
 
- Disposar d’immediat d’una Ordenança sobre VMP i estudiar, amb les entitats municipalistes, la fiscalitat sobre Vehicles de Mobilitat Personal (patinets elèctrics, etc)
 
- Estudiar taxes sobre rodatges i gravació d’imatges a la via pública.
 
- Disposar d’una regulació sobre pisos turístics i explorar les possibilitats fiscals dels mateixos.
 
- Estudiar gravar els béns amb rendiment econòmic i no destinats al culte de les entitats religioses.
 
- Revisar a l’alça la taxa de tinença d’animals domèstics,...
 
Així mateix, pensem que cal dotar:
 
- Els incentius a la transició ecològica, especialment els que estimulin les instal.lacions fotovoltaiques d’autoconsum comunitari.
 
- Bonificacions en l’IBI per aquelles petites empreses, comerços, autònoms, que justifiquin una davallada de la seva facturació respecte 2019 a causa dels tancaments i restriccions d’activitat a causa del COVID19
 
- Establir incentius per la millora de la concessió de les llicències (fins arribar a la gratuïtat de l'impost en casos que s’ultrapassin els sis mesos en la concessió de permisos).
 
- Revisar la proporcionalitat de les tarifes de brossa comercial.
Fins ara, per posar un exemple, un establiment del grup F (recollida de rebuig, paper/cartró, envasos, vidre i orgànica), amb un local de < 20 m2 pagaria 838,68 € vs els 1.433,76 € que pagaría un local de > 1.000 m2.
 
- No eliminar la bonificació per l´ús de les deixalleries municipals
 
- Aprofundir, de veritat, en la progressivitat fiscal, és a dir, pagar d’acord amb la capacitat econòmica de cadascú. Algunes exemples serien: la taxa de la brossa, carnet blau, Escoles Bressol, Escola de Música, etcètera.
 
- Aplicar d’ofici, aquelles bonificacions a les que els ciutadans, amb la informació que obra en poder de l’Ajuntament, hi tinguin dret.
 
- Facilitar el pagament de tots els impostos als ciutadans, a través d’una tarifa plana mensual.


 
En definitiva, estem convençuts que la ciutat necessita un Govern que governi, que lideri, que anticipi el futur, que contempli la fiscalitat com una eina de transformació social i econòmica i no com un instrument electoralista.
 
Des d’una visió d’esquerres i progressista, el Grup Municipal d’ERC-Moviment d’Esquerres, sempre hem mostrat la voluntat de treballar per aquest objectiu: una càrrega impositiva justa, redistributiva, equitativa i útil per la ciutadania.