Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Esquerra Mataró demana al govern espanyol el pagament immediat dels ERTOs

Escoltar
Logo de Grup municipal ERC-MES-AM

Grup municipal ERC-MES-AM

La informació que apareix en aquest article és responsabilitat del Grup municipal ERC-MES-AM

Esquerra Mataró demana al govern espanyol el pagament immediat dels ERTOs

Cal exigir solucions ja!

L’emergència sanitària del coronavirus ha provocat una sacsejada sobtada i crua al conjunt de la ciutadania. Innegablement, un dels efectes negatius més durs ha estat la suspensió temporal de l’activitat laboral en molts sectors econòmics, fet que ha provocat, alhora, que milers de persones s’hagin vist afectades per expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO).

Les dades mostren una realitat desoladora. Segons el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies informa que, fins el dia 24 de maig, s’han presentat a Catalunya 97.531 expedients de regulació temporal d’ocupació que afecten un total de 718.801 persones treballadores. Els ERTO per força major representen el 93,5% dels presentats, i afecten el 84,6% de les persones treballadores.

Des de l’inici d’aquesta crisi, el govern de l’estat espanyol, ha acumulat un seguit d’errors, ineficiències i retards injustificats en la tramitació de les prestacions vinculades als ERTO. Especialment, es constaten un munt d’incidències, com per exemple que no han computat els fills per determinar la prestació. En comptes de respondre amb diligència i al costat de les persones treballadores, l’estat espanyol està deixant desateses milers de persones que han vist caure els seus ingressos de forma sobtada, i provocant que s’accentuï la vulnerabilitat de les seves vides. El govern de l’estat espanyol està perjudicant la dignitat de totes les persones afectades per aquesta aturada de la seva activitat laboral, per causes alienes a la seva voluntat. Lluny de reaccionar de forma eficient, el govern espanyol ha agreujat la incertesa que pateixen bona part d’aquestes persones treballadores, mancades sovint d’informació i desemparades envers qualsevol suport per clarificar les situacions personals relatives a les prestacions dels ERTO, fet que lamentem. 
Denunciem, per tant, la deixadesa i irresponsabilitat que està mostrant el govern de l’estat espanyol, i exigim el pagament immediat de totes les prestacions reconegudes en concepte d’ERTO a totes les persones afectades. 

El govern espanyol ha retallat el 55% dels fons destinats a Catalunya per implementar les polítiques actives d’ocupació, el que representa una retallada de més de 215 milions d’euros. Això comportarà, evidentment, que la Generalitat de Catalunya tindrà serioses dificultats afegides per recuperar el nostre teixit productiu en la situació posterior a l’emergència sanitària. L’Estat va retallar aquests diners que suposadament havien de servir per fer front al pagament de les prestacions i, malauradament, constatem que aquesta finalitat no s’està veient satisfeta. 

La Generalitat de Catalunya, i també específicament el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, ha estat exigint a la Ministra Yolanda Díaz el pagament d’aquestes prestacions, i ha posat a la seva disposició, de forma excepcional, els professionals, la infraestructura tecnològica, l’atenció telefònica i suport general en la tramitació dels expedients, però malauradament res ha fet canviar la realitat, que és que moltes persones encara no han cobrat la seva prestació econòmica.

Ni tan sols s’ha materialitzat l’anunci fet el passat 1 d’abril per part del Ministeri de Treball i Economia Social, pel qual es comunicava que s’havia arribat un acord amb les entitats bancàries que, de forma excepcional, es comprometien a avançar a la seva clientela el pagament de les prestacions de desocupació. 

Des de la proximitat amb els nostres veïns i veïnes, i, per tant, amb coneixement directe de les difícils realitats que estan vivint molts d’ells, els electes locals sentim la màxima preocupació envers aquesta injusta i injustificada situació. És evident que, en poques setmanes, els serveis assistencials municipals, en general, i altres serveis concrets, com ara els bancs d’aliments, han vist augmentar les seves demandes per part de persones que estan vivint una situació dificilíssima des del punt de vista personal i econòmic.  

És en aquest sentit, doncs, que ens veiem obligades a adoptar un posicionament ferm de denúncia de la situació i, alhora, de solidaritat envers les persones afectades per un ERTO i que no han cobrat les prestacions que els pertoca. I és per tots aquests motius que proposarem al Ple l’adopció dels següents acords:

PRIMER. Exigir al govern espanyol que desencalli els tràmits per tal que totes les persones treballadores afectades per un ERTO cobrin les prestacions econòmiques de forma immediata, així com que es resolguin totes les incidències i reclamacions. 
SEGON. Demanar al govern espanyol que exigeixi a tots els bancs que avancin el pagament dels ERTO que encara no han pagat. 
TERCER. Fer arribar aquest acord a la Ministra de Treball del govern espanyol.