Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Esquerra Mataró demanem l'aturada de desnonaments mentre duri la pandèmia

Escoltar
Logo de Grup municipal ERC-MES-AM

Grup municipal ERC-MES-AM

La informació que apareix en aquest article és responsabilitat del Grup municipal ERC-MES-AM

Esquerra Mataró demanem l'aturada de desnonaments mentre duri la pandèmia

L’emergència habitacional és un fet, però sobretot un greu problema social, i l’accés a l’habitatge és un dels majors reptes pendents de resoldre. Venim patint una crisi d’accés des de 2008, que lluny de solucionar-se, s’ha cronificat especialment per l’increment del preu del lloguer.

Són moltes les famílies que destinen fins a més del 50% dels seus ingressos a l’habitatge. Una situació que s’ha agreujat arran de la crisi provocada per la pandèmia de la Covid19, augmentant la gravetat de l’emergència habitacional, on moltes famílies han vist reduïts els seus ingressos exponencialment i les ajudes extraordinàries públiques han estat insuficients per donar resposta a les situacions d’exclusió a les que s’han vist abocades. 

Atenent a la situació excepcional provocada per la pandèmia del COVID-19, que va obligar a decretar l’Estat d’alarma i aconsellar el confinament de tota la població que no treballés en els sectors essencials, des del dia 2 d’abril és en vigor el Reial Decret Llei 11/2020, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19, que decretava una moratòria en els desnonaments de persones i unitats familiars en situació de vulnerabilitat a causa dels efectes de la pandèmia. 

Algunes de les mesures incloses al RD de l’abril es van prorrogar al mes juliol, altres no, i a finals de setembre es va aprovar una nova pròrroga de la prohibició de desnonament per impagament de lloguer en els mateixos termes que els que ja contemplava el decret original. 

Amb l’aturada de l’activitat laboral no essencial els desnonaments a la nostra ciutat es van aturar,però a poc a poc han tornat a donar-se. Sembla que la paralització temporal dels desnonaments ha estat més relacionada amb la paralització de l’activitat dels jutjats, que amb la moratòria decretada pel Govern d’Espanya. La represa d’activitat dels Jutjats s’ha materialitzat amb un augment molt significatiu del nombre de desnonaments a tot el país.

En la nostra opinió, la pròrroga vigent és massa curta pel que fa a durada, perquè només arriba a 31 gener de 2021 per a llars vulnerables sense alternativa residencial, quan tot just ara comença la segona onada de l’emergència sanitària, i massa curta també perquè deixa fora les persones en vulnerabilitat pre-COVID19 i aquelles persones en vulnerabilitat sobrevinguda no demostrable per les raons que sigui. Amb la crisi COVID-19 un número important de famílies ja en situació precària han vist com s’agreujava la seva situació econòmica abocant-les a acumulació d’impagaments que els podria suposar en un futur la pèrdua del seu habitatge.
 
En aquest sentit, la Generalitat de Catalunya ha aprovat recentment un decret llei urgent per frenar els desnonaments de grans tenidors. Un decret que, malgrat no disposar de les competències plenes en aquesta matèria, pretén reforçar la protecció dels col·lectius més vulnerables davant possibles desnonaments mentre duri l’estat d’alarma o estigui en vigor qualsevol altra restricció de mobilitat per motius sanitaris. I per aquest motiu decreta la inadmissió a tràmit i l’aturada dels procediments de desnonament en què no s’hagi acreditat l’oferiment d’un lloguer social. Una mesura que reforça l’obligació vigent establerta per llei d’oferir un lloguer social abans del desnonament.

Pensem que des de Mataró i tot el món local, hem de fer tot el possible per exigir accions a qui té la capacitat per executar-les, per evitar els desnonaments de totes les persones en situació de vulnerabilitat, sigui aquesta sobrevinguda o no arran de la Covid-19, mentre existeixi una situació de crisi econòmica i social com l’actual. 

Per tot això proposem els següents acords:

1. L’Ajuntament de Mataró insta al Govern d’Espanya a aturar l’execució de llançaments de desnonaments sense alternativa habitacional digna, eliminant el requisit d’acreditació de vulnerabilitat sobrevinguda a la moratòria aprovada i procedint a la seva ampliació temporal, com a mínim fins que la situació d’emergència sanitària s’acabi. Amb l’excepció d’aquells petits propietaris que entrin en vulnerabilitat i necessitin l’habitatge. 

2. L’Ajuntament de Mataró insta al Govern d’Espanya a modificar la  Llei 1/2000, de 7 de gener d’Enjuiciamiento Civil, per tal d’inadmetre a tràmit les noves demandes, de suspendre les demandes en curs i d’interrompre els llançaments de grans tenidors que no acreditin l’oferta de lloguer social prèvia.

3. Finalment, mentre no siguin d’aplicació les mesures sol·licitades en els punts anteriors al Govern d’Espanya, l’Ajuntament de Mataró mostra el seu suport al Decret llei 37/2020, de 3 de novembre, de reforç de la protecció del dret a l'habitatge davant els efectes de la pandèmia de la COVID-19 aprovat pel Parlament.

4. Traslladar aquest acord al Govern Espanyol i al Congrés dels Diputats i a les plataformes ciutadanes en defensa del dret a l’habitatge.