Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Esquerra proposem la modernització dels plens municipals, de l'audiència prèvia i l'impuls de les consultes ciutadanes

Escoltar
Logo de Grup municipal ERC-MES-AM

Grup municipal ERC-MES-AM

La informació que apareix en aquest article és responsabilitat del Grup municipal ERC-MES-AM

Esquerra proposem la modernització dels plens municipals, de l'audiència prèvia i l'impuls de les consultes ciutadanes

Ja fa molt de temps que els Plens han anat perdent interès per la ciutadania i són seguits cada vegada per menys ciutadans.

L’Ajuntament de Mataró ha tingut sempre la voluntat de promoure els canals de relació amb la ciutadania, però certament la societat ha evolucionat molt ràpidament i els mecanismes i canals que fins ara havien donat resposta a les dinàmiques de participació ciutadana, han anat quedant obsoletes. 

En la nostra opinió, requereixen una reformulació ben pensada, per promoure el dret a la ciutadania a intervenir a les dinàmiques deliberatives, sentint-se així partícips de les decisions, del disseny i de l’aplicació de les prioritats municipals.
D’aquí la necessitat de modernitzar els Plens i assajar altres mecanismes per a intentar apropar la ciutadania als temes de gestió pública que afecten a tothom.

Algunes de les principals idees que volem posar a debat i estudi d’aquesta Comissió són: 

- Redissenyar els Plens per fer-los més moderns, àgils i atractius pels ciutadans

  • Millorant la comunicació del Ple: abans, durant i després. 
  • Introduint material gràfic/audiovisual a les intervencions i explicacions al Ple
  • Explorant altres idees per incrementar l’interès de la ciutadania en el màxim òrgan de decisió de la ciutat.


- Revisar el funcionament general de l’Audiència Prèvia        

  •  Millorant la comunicació del l’Audiència Prèvia: abans, durant i després 
  • Permetent rèplica i mini-debat-interacció amb la persona que interpel·la/pregunta al Ple
  • Revisant els criteris per a evitar tallar abruptament les intervencions 


- Instaurar una vegada a l’any un Ple de Debat de política general local sobre l’estat de situació general de la ciutat 

  • Es tractaria d’una sessió presencial (sempre en funció de les mesures sanitàries del moment). 
  • Probablement s’hauria de fer en un lloc més ampli que el Saló de Plens, ja que hauria d’estar obert a la participació ciutadana (entitats, associacions i ciutadans individuals). 


-Portar a terme consultes populars 

  • El reglament existeix i  l’eina informàtica també. Caldria només la voluntat de desenvolupar-ho i promoure efectivament el dret a la ciutadania a intervenir i contribuir a les grans decisions, disseny i aplicació de les prioritats municipals.


Totes aquestes qüestions, de plantejament i també de funcionament, estan recollides al Reglament Orgànic Municipal (ROM).  Per aquest motiu, el Grup Municipal d’ERC-Mov. Esquerres farem una sèrie de propostes a la Comissió Especial d’Organització Municipal per tal de debatre en aquest òrgan la revisió, millora i actualització d’aquest Reglament (ROM).