Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Esquerra Republicana demana canvis immediats per evitar més incidents en el desenvolupament de l'anella ciclista

Escoltar
Logo de Grup municipal ERC-AM

Grup municipal ERC-AM

La informació que apareix en aquest article és responsabilitat del Grup municipal ERC-AM

Esquerra Republicana demana canvis immediats per evitar més incidents en el desenvolupament de l'anella ciclista

El passat ple d'octubre de 2021, el nostre Grup Municipal va demanar aturar i replantejar l’execució de l’anella ciclista.

El Govern municipal no va acceptar la nostra proposta però sí que va comprometre’s a millorar aquelles qüestions que no estiguessin funcionant correctament.
Per això, al Ple de novembre vàrem plantejar un prec sobre algunes qüestions que dèiem calia millorar:  com ara l’accessibilitat de les persones amb problemes visuals i amb dificultats de mobilitat a les parades de bus i als contenidors d’escombraries (en alguns carrers es comparteix carril amb parada de bus i lloc per llençar les escombraries), o la manca de senyalització, o la desaparició de les indicacions d’àrees de càrrega i descàrrega que s’han mogut, o l’enorme confusió que es genera a tots usuaris a causa de canvis de direcció forçats, senyalització horitzontal confusa (o inexistent, o que superposa indicacions contradictòries amb línies, punts, guals de colors diferents). 

També havíem preguntat pels accidents registrats fins el moment, responent el Govern que encara no disposava de dades al respecte. No obstant, les dades publicades per la GU Barcelona són, sens dubte, una bona aproximació.

A Barcelona, les dades provisionals del 2021 publicades per la Guàrdia Urbana sobre accidents a la via pública, constaten que sobre el total d’atropellaments registrats, en el 40% s'hi van veure implicats bicicletes (122) i patinets (124), superant els atropellaments per turismes (139), que sumen un 22,6%.
Aquestes dades (que són de Barcelona, però la tendència a Mataró segurament es reprodueix)  fan palès que la mobilitat està canviant i, que també, hauran de canviar les legislacions per tal d’adaptar-nos a aquesta tendència. 

La nova normativa de la DGT estableix l’obtenció de certificats de circulació que s’haurien d’exigir ja als usuaris, la limitació de velocitat i potència, la prohibició de circular per les voreres i l'obligatorietat de respectar els semàfors, obligatorietat d'utilitzar casc (des de setembre 2021), entre altres preceptes. 
Però es constata que el desconeixement de la normativa és un dels principals problemes dels usuaris de VMP.  Un informe del RACC presentat a finals de l’any passat amb el títol “El comportament dels usuaris de vehicles de mobilitat personal a Barcelona” xifra fins a un 51% el nombre d’usuaris que no coneixen la normativa aplicable. 

El Grup Municipal d’Esquerra Republicana - MES també ens amoïna, en relació als accidents, que tan sols Alacant, Barcelona i Benidorm exigeixen a les seves ordenances que s’hagi de contractar una assegurança de forma obligatòria. Un aspecte que la DGT recomana també: contractar una assegurança com a mesura de protecció personal i de tercers.

Aquests darrers dies, els mitjans de comunicació locals han referit un nombre significatiu d’accidents, algun d’ells molt greu. Respecte un d’ells i en comentari a la noticia que en va fer TV3, fonts del Govern Municipal reconeixien que la xarxa no está acabada, que hi ha molts punts que encara els falta la senyalització o la pintura i que això s’anirà acabant en el futur. 

L’ùs de bicicletes i VMP s’ha disparat a Mataró i també a les àrees de la ciutat on suposem que el Govern Municipal implantarà també l’Anella Ciclista. 
Com dèiem llavors, si es tracta de salvar vides, fem-ho bé.

Per tot això, i amb la única finalitat de reduir les problemàtiques existents en la implementació de l’Anella Ciclista, el Grup Municipal d’Esquerra Republicana - MES proposem l’adopció dels següents acords al proper Ple de l'Ajuntament de Mataró:

PRIMER. El Govern Municipal farà els canvis necessaris en el modus operandi seguit fins a data d’avui en l’implementació de l’Anella Ciclista per tal que, abans d’obrir nous carrils,  s’instal·lin elements de prevenció contra els accidents tals com (senyalització, eliminació d’obstacles, eliminació de desperfectes a la calçada, simplificació pintures superposades...). És a dir, abans d’obrir-ne de nous, es finalitzin totalment i siguin plenament operatius els que han estat iniciats.

SEGON. El Govern Municipal iniciarà una campanya informativa massiva a la ciutat: a les zones on s’ha d’implementar l’Anella Ciclista en el futur i a les que ja s’hi ha implantat, per tal de minimitzar riscos i incidències en la seva implementació i recollir també idees i propostes de millora. 

TERCER. El Govern Municipal avaluarà periòdicament les incidències en el conjunt de l’Anella Ciclista de la ciutat per tal de prendre les accions necessàries per reduir-ne els accidents i reparar-ne els desperfectes.

QUART. El Govern Municipal iniciarà una campanya informativa sobre les normatives vigents enfocada als conductors de vehicles de mobilitat personal, tant a les botigues suministradores com a diverses zones de la ciutat que sigui fortament concorregudes per aquests vehicles, on hi ha de tenir un paper destacat la Policia Local. 

CINQUÈ. El Govern Municipal insta a la Generalitat i a l’Estat a clarificar i promoure els canvis legislatius necessaris per a regular els drets i deures de les persones usuàries dels carrils bici, tant de qui condueix un vehicle com dels vianants.

SISÈ. Mentrestant, el Govern Municipal estudiarà, seguint la recomanació de la DGT i com ja han fet els Ajuntaments de Barcelona, d’Alacant o de Benidorm, l’obligatorietat per tots aquests vehicles de disposar d’una assegurança.

SETÈ. Traslladar aquests acords a la Conselleria d’Interior, a la Diputació de Barcelona, a l’Oficina de Consumidors i Usuaris de Catalunya, al Defensor del Ciutadà de Mataró i a les Associacions de Veïns i Veïnes de Mataró.