Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Mataró avança cap a l'accessibilitat dels passos de vianants per a persones amb deficiències visuals gràcies a la proposta d'Esquerra Republicana- Resum del Ple de Juliol

Escoltar
Logo de Grup municipal ERC-MES-AM

Grup municipal ERC-MES-AM

La informació que apareix en aquest article és responsabilitat del Grup municipal ERC-MES-AM

Mataró avança cap a l'accessibilitat dels passos de vianants per a persones amb deficiències visuals gràcies a la proposta d'Esquerra Republicana- Resum del Ple de Juliol

Ahir es va celebrar el Ple de l’Ajuntament de Mataró del mes de juliol. En aquest Ple volem destacar les diverses propostes que el Grup Municipal d’Esquerra Republicana vam presentar.

Abans de res, destaquem que a la Junta de Portaveus prèvia al Ple va aprovar-se la nostra Declaració Institucional per la Pau i la Justícia a Colòmbia, en suport al poble colombià i als diversos ciutadans d’origen colombià que viuen a la nostra ciutat.

Destaquem, també, els nostres 6 precs i preguntes i la nostra Proposta de Resolució.

Proposta de Resolució

- Esquerra Republicana proposem que el Pressupost i Ordenances Fiscals es debatin i aprovin abans del 31 de desembre del 2021


Des del Grup Municipal d’Esquerra Republicana – MES, hem exigit al Govern des del 2015 en diverses ocasions que les Ordenances Fiscals i el Pressupost s’haurien de debatre conjuntament abans de finalitzar l’any.

El pressupost del 2020 va ser aprovat el 12 de març del 2020, i el pressupost del 2021 va ser aprovat el 18 de març del 2021.

Mereixem poder discutir simultàniament els ingressos que tindrà l’Ajuntament amb les despeses que se’n faran. Això permetria valorar i consensuar l’acció prioritària del Govern, el focus principal d’acció pública. Sense això sembla que el govern improvitzi, cosa que s’hauria d’evitar.

És per això que aquesta proposta pretén posar ordre i transparència a la gestió pública municipal. I vam retirar la proposta de resolució agafant la confiança del govern municipal que es compromet a acomplir el que el nostre grup municipal demana.


Precs i Preguntes:

Prec sobre la informació que es distribueix entre els Grups Municipals sobre la previsió de desnonaments


El regidor Carles Porta va demanar al Govern Municipal que enviés, com es feia anteriorment, un recull dels desnonaments previstos a la ciutat. Anteriorment s’enviava setmanalment, però des de la pandèmia s’ha aturat aquesta dinàmica. També va sol·licitar que s’imposessin les modificacions legals oportunes per destinar el 30% d’habitatges d’obra nova i grans rehabilitacions a protecció social, tal i com es va aprovar al Ple anteriorment.
Des de la regidoria s’ha acceptat el prec, i en aquest sentit celebrem que així sigui però proposem que la taula de treball es reuneixi abans no s’acabi la moratoria dels desnonaments. Cal continuar treballant pel dret a l’habitatge. 

Prec sobre la senyalització dels passos de vianants amb encaminadors

La regidora Rosa Guanyabens va demanar al govern que prengués mesures per afavorir  i fer més fàcil els trajectes a peu a les persones amb deficiències visuals, en aquest cas amb la instal·lació dels encaminadors.

Els encaminadors són els elements urbans que indiquen amb precisió els passos de vianants, i a Mataró n’hi ha pocs i molts es troben en mal estat. És per això que va sol·licitar que es fes un inventari, un pla de priorització d’encaminadors pel 2021 i va demanar al Govern que agafés el compromís de no fer nous passos de vianants sense encaminadors.

La regidoria ha acceptat aquest prec i ha respost sobre diverses qüestions pel que fa l’accessibilitat de la via pública a Mataró. No obstant això fiscalitzarem que les nostres propostes referents a encaminadors es compleixi, perquè sabem que actualment no és així i que això dificula l’accessibilitat per a tothom.

Pregunta sobre l’estat del cablejat de la xarxa elèctrica i de telecomunicacions a la ciutat

El regidor Ignasi Bernabeu va preguntar i demanar al govern una millor política en matèria de cablejat i telecomunicacions a la ciutat, cosa que portem demanant des del 2016 ja que incompleixen normatives vigents i afecten tant a la seguretat dels veïns com també al seu benestar degut als diversos talls de llum.

Una vegada més denunciem la deixadessa de la via pública, i demanem al govern que soterrin els cables, agafant així el seu compromís, i que ho facin també amb les obres noves i les derivades d’empreses municipals.


Pregunta sobre el resultat de l’expedient informatiu obert pel tancament de comissaria durant algunes nits del desembre del 2020

El Portaveu del Grup Municipal d’Esquerra Republicana – MES, Francesc Teixidó, va preguntar sobre l’estat i resultat de l’expedient informatiu que es va obrir arran del tancament de la comissaria de policia local durant algunes nits del desembre de l’any passat.

Vam denunciar-ho en el seu moment i ens sembla inacceptable que la 8a ciutat de Catalunya i la capital de Maresme hagin de tancar l’atenció al públic, deixant a la ciutadania desatesa.

El regidor Jerez ha exposat que a la propera comissió corresponent donaran compte del resultat de l’expedient en qüestió. Esperem la seva resposta. 

Pregunta sobre les franges de protecció arrel de l’incendi a Argentona el darrer cap de setmana

El regidor Joaquim Camprubí va preguntar al Govern respecte diverses mancances que s’han observat en la prevenció d’incendis a Mataró, després de l’incendi d’Argentona.

Enguany no s’ha fet el manteniment de les franges de protecció perimetral contra els incendis però si que s’ha cobrat  el preu públic per fer el manteniment, cosa que se suma a la no actualització del Mapa de Delimitació que permet una major protecció de l’entorn. També va preguntar sobre les revisions de parcel·les interiors per complir la normativa de protecció d’incendis forestals i les subvencions de la Generalitat per al manteniment de les franges perimetrals.

El govern municipal ha exposat projectes de futur i accions a desenvolupar. Malauradament però creiem que el govern s’ha de centrar en el present, i començar a fer totes aquestes tasques; perquè és una qüestió de seguretat.


Pregunta sobre les retallades a l’Escola Municipal de Música

La regidora Teresa Navarro va preguntar sobre les retallades al pressupost de l’Escola Municipal de Música, després de conèixer la retallada de 45.000€, que afecten negativament a l’oferta formativa del conjunt de l’Escola.

Creiem que l’Escola Municipal de Música és una institució a potenciar, que acull a milers d’alumnes i que s’hauria de potenciar per part del Govern Municipal. No ens agraden les retallades vinguin d’on vingui, i ens dol que aquest servei quedi afectat.

Des del Grup Municipal d'Esquerra Republicana -  Moviment d'Esquerres  seguim treballant dia a dia per millorar la nostra ciutat com a #GovernAlternatiu.