Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Pressupost continuista que no planteja solucions a les urgències de la ciutat

Escoltar
Logo de Grup municipal ERC-MES-AM

Grup municipal ERC-MES-AM

La informació que apareix en aquest article és responsabilitat del Grup municipal ERC-MES-AM

Pressupost continuista que no planteja solucions a les urgències de la ciutat

Davant l'aprovació definitiva dels pressupostos d’aquest 2021, des del grup municipal d’Esquerra Republicana - MES un any més volem fer un seguit d’aportacions.

En primer lloc, volem remarcar tres punts de partida:

1. El pressupost 2021 s’aprovarà a finals de Març, ben entrat ja l’any 21. La majoria de grans ciutats catalanes, amb les mateixes incerteses que Mataró, han aprovat els seus pressupostos a desembre de 2020.

2. Un any més, el pressupost (les coses que es faran) no s’ha discutit simultàniament amb les ordenances fiscals (com es finançaran aquestes coses). Ordenances Fiscals i Pressupostos Municipals hauria de discutir-se conjuntament en un sol pack.

3. Aquest exercici, el Govern tampoc ha presentat el Pla d’Acció Municipal, ni tampoc el Catàleg de Serveis. Una clara manca de transparència, ja que el Pla d’Acció Municipal recull les accions i els objectius de l’any en curs,  avalua el grau d’acompliment dels de l’any anterior, i permet a la ciutadania un seguiment més entenedor d’allò que es pretén fer any a any, facilitant també la participació. 


El pressupost presentat pel govern municipal és un pressupost continuista

La manca d’un Pla d’Acció Municipal anual entenedor i la no actualització a les circumstàncies que estem vivint del Pla de Mandat i del Pla d’Inversions, fan que sigui difícil identificar quines son les prioritats del Govern Municipal en aquest Pressupost 2021. 

Més enllà de les partides de despesa obligades per la crisi en les àrees de Salubritat Pública i també en la Taula de Reconstrucció, els números que ha presentat el Govern Municipal configuren un pressupost semblant al de tots els exercicis precedents, sense cap canvi significatiu ni cap èmfasi en cap repte en particular. 

D’aquí la necessitat, que hem posat de manifest des de fa molts exercicis, d’haver treballat en un pressupost de base zero, nou de dalt a baix, replantejant-se totes i cadascuna de les accions que es fan i que no es fan, de manera integral, de bell nou. No només per aconseguir estalvis o més eficiència en els processos, sinó també per reorientar tota la maquinària municipal envers els grans reptes de ciutat, presents i futurs: 

-Lluita contra l'atur i creació d'ocupació de qualitat
-Igualtat d'oportunitats per la cohesió social i territorial
-Imatge, reconeixement i promoció de la ciutat

Com ja hem comentat, la manca d’un Pla d’Acció Municipal anual entenedor i la no actualització a les circumstàncies que estem vivint del Pla de Mandat i del Pla d’Inversions, fan que sigui difícil identificar quines són les prioritats del Govern Municipal en aquest Pressupost 2021.

I pel Grup Municipal d’ERC-Mov.esquerres, l’absència de d’objectius específics pressupostats per a Rocafonda-Palau i per a Cerdanyola, d’inversions singularitzades per aquestes àrees oi de dotacions reals als seus Plans Integrals, n’és una mostra.  L’expressió de les desigualtats socials i pobresa que s’hi manifesta en múltiples factors (des de l’emergència habitacional fins a l’atur, la percepció de seguretat o l’absència d’oportunitats), seria per nosaltres una de les principals prioritats presents i un dels reptes més importants pel futur de Mataró i  de moltes ciutats catalanes. Afrontar això requerirà fer front comú amb altres ciutats catalanes i entitats municipalistes, exigint inversió i recursos als governs supramunicipals.

Per aquest motiu, i molts altres, estem convençuts que la ciutat necessita un Govern que governi, que lideri, que anticipi el futur. Un Govern que tingui la capacitat per prendre decisions, per assumir riscos, per exercir la capitalitat que ens correspon, i que contempli la fiscalitat i els pressupostos com eines de transformació social i econòmica i no tant com un mer instrument electoralista.

Les al·legacions al pressupost 

El Grup Municipal d’ERC-Moviment d’Esquerres hem presentat una seixantena al·legacions al pressupost 2021, que han estat desestimades en la seva totalitat.
Algunes són recurrents d’aquests darrers anys, moltes d’elles acceptades, però que no s’han concreta finalment en res. 

- Detallar  de forma específica els objectius pressupostats per a Cerdanyola i Rocafonda-Palau
- Actuar per la revitalització dels eixos comercials de Cerdanyola i de Rocafonda
- Estudiar la construcció d’un espai polivalent similar al de Cerdanyola a Rocafonda
- Millorar la dotació, en recursos ien projectes i accions singulars, dels Plans Integrals de Rocafonda i Cerdanyola  
- Reforç i major presència agents de policia de barri
- Inaugurar, al menys, 3 horts urbans nous
- Aplicació a mataró llei de mesures urgents per contenció preus de lloguer de Generalitat
- Presentar Pla d’Oci Nocturn
- Buscar nou ús antiga seu de Caixa laietana al Pla d’en Boet
- Conèixer i debatre amb Govern el detall de les inversions no executades pendents (més de 20 milions d’euros corresponents a 2018, 2019 i 2020) i presentació nou Pla d’Inversions fins a final de mandat
- Arranjar Avinguda maresme, des d’Estació a TCM
- Constituir un Fons de Capital Risc per actuar com a inversor en start-ups locals
- Aconseguir un acord amb entitats bancàries per facilitar microcrèdits a persones emprenedores
- Ubicar i desenvolupar una residencia d'estudiants
- Promoure transformació Ronda O’Donnell i Francesc Macià en boulevards ciutadans i comercials
- Impulsar els esports vinculats al mar
- Planificar la nova biblioteca a la zona de cirera
- Recuperar el pressupost participatiu
- Recuperar l’aportació a solidaritat internacional
- Recuperar esdeveniments culturals suspesos l’any passat: festival Orgue, Poesia i+, Nit de la Cultura. …


Cal sumar esforços per construir la reconstrucció econòmica i social de la ciutat

Es un pressupost que no presenta variacions substancials respecte els d’exercicis anteriors i que, en la nostra opinió, no fa especial èmfasi en el que per nosaltres són els principals reptes i riscos de pel futur de Mataró. 

Per aquest motiu el vot del nostre grup municipal en el proper ple extraordinari per a l'aprovació definitiva dels pressupostos 2020 serà negatiu. 
No obstant això finalment volem també remarcar que més enllà del pressupost d’enguany, continuem els contactes, les converses i el treball amb el Govern Municipal, a fi i efecte de: 

- Treballar en la nova Comissió sobre l’Adequació de la Cartera de serveis i la Racionalització (que haviem demanat reiteradament des de fa temps).

- Contribuir en la discussió, elaboració i impuls dels projectes europeus al voltant de diferents àrees (economia circular, ciutat cuidadora, aigua i energia).

- Contribuir a fixar les prioritats presents i futures de la ciutat.

- Aportar idees pel posicionament com a capital comarcal i metropolitana.

- Discutir, influir i també arribar a acords si s’escau, sobre el Pla d’Inversions.

Com a Govern Alternatiu, ens emplacem a treballar colze a colze amb el govern municipal per enfortir la ciutat en aquests moments on tants ciutadans estan patint.