Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'Ajuntament de Mataró demana una millora del finançament i una major dotació de recursos per a l'Hospital de Mataró

Escoltar
Logo de Grup municipal PSC-CP

Grup municipal PSC-CP

La informació que apareix en aquest article és responsabilitat del Grup municipal PSC-CP

L'Ajuntament de Mataró demana una millora del finançament i una major dotació de recursos per a l'Hospital de Mataró

El Grup Municipal Socialista a l'Ajuntament de Mataró impulsa una Declaració Institucional, aprovada per unanimitat per tots els grups presents al consistori, per demanar a la Generalitat solucions definitives a la manca de finançament i la infradotació de recursos i personal que pateix el Consorci Sanitari del Maresme.

La crisi sanitària generada per la pandèmia de la Covid-19 ha posat de manifest la importància d’un sistema públic de salut fort i capaç d’atendre i donar resposta a les necessitats de la ciutadania.

La pandèmia ha portat al límit el nostre sistema sanitari, tant en l’àmbit de l’atenció primària com en l’àmbit de l’atenció hospitalària, que ha hagut de suportar una gran pressió quan la incidència del virus ha estat més alta. Malgrat tot, el sistema ha aguantat aquesta situació gràcies, en gran part, a la feina i dedicació dels professionals sanitaris que han donat el millor de sí mateixos en la lluita contra el virus.

Aquesta situació, però, ha posat en evidència la necessitat que tenim, com a societat, de comptar amb un sistema públic de salut potent, gratuït i universal com a pilar fonamental de l’Estat del Benestar i, per tant, la necessitat d’un correcte finançament dels nostres centres de salut i hospitals públics.

Les retallades que ha patit, des de 2010, el nostre sistema sanitari l’han anat afeblint, patint una aturada en la renovació i actualització de recursos materials i instal·lacions, però sobretot en recursos humans, provocant un dels índex de precarietat laboral més alts d’entre tots els sectors que es van veure afectats per les retallades.

L’esforç de priorització en Salut realitzat pel Govern en els darrers anys s’ha revelat insuficient i aquesta manca de recursos ha dificultat la capacitat de resposta del sistema sanitari en els darrers anys, i ha estat només amb l’esforç i el compromís dels i les professionals de la sanitat que el sistema ha pogut tirar endavant. En aquest context, ha arribat la pandèmia de la Covid-19 portant al límit al sistema públic en una crisi de salut pública sense precedents.

Aquesta situació afecta també l’Hospital de Mataró. L’Hospital de Mataró atén una població de més de 265.000 habitants i, pel que fa a la salut mental, a més de 427.000 persones. A més, el Consorci Sanitari del Maresme compta també amb dos Centres d’Atenció Primària a la ciutat de Mataró que, degut a la manca de finançament, es troben en inferioritat de condicions respecte a la resta de CAPs de la ciutat.

L’Hospital de Mataró i el Consorci Sanitari del Maresme presenten, gairebé des de la seva creació, un greu problema de finançament que, malgrat que tant l’Ajuntament de Mataró, que ha demanat insistentment respostes efectives, com el Parlament de Catalunya, amb diverses resolucions incomplides al respecte, continua sense solucionar-se.

A més, des de diversos sindicats de  treballadors es denuncia amb preocupació el constant traspàs d’intervencions hospitalàries que, podent-se fer al propi Hospital de Mataró, són derivades al sistema privat per manca de dotació de recursos i personal.

Per tot l’anterior, el Grup Municipal Socialista a l’Ajuntament de Mataró proposa a la Junta de Portaveus l’adopció dels següents ACORDS:

  1. Instar a la Generalitat de Catalunya a resoldre el problema crònic de finançament que pateix l’Hospital de Mataró i el Consorci Sanitari del Maresme, complint les diverses resolucions aprovades al Parlament de Catalunya al respecte.
  2. Instar a la Generalitat de Catalunya, després que l’Ajuntament de Mataró ja ha cedit els terrenys i la Comissió de Participació Ciutadana ja ha finalitzat el seu treball, a presentar el Pla Funcional del Nou Hospital de Mataró i el calendari per l’ampliació de l’Hospital de Mataró.
  3. Instar a la Generalitat de Catalunya a accelerar la construcció dels nous quiròfans i infraestructures necessàries i personal suficient per realitzar el major nombre d’intervencions i ingressos hospitalaris possibles dins del sistema de salut públic.
  4. Notificar els presents acords al Departament de Salut, a la Generalitat de Catalunya, al Consorci Sanitari del Maresme, a la direcció de l’Hospital de Mataró, als sindicats representats al Consorci Sanitari del Maresme CATAC, Metges de Catalunya i CCOO, a la Coordinadora en Defensa de la Sanitat de Mataró i Maresme (CDSMM) i a les diferents AAVV de Mataró