Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Ple municipal aprova importants mesures per a la ciutat en els àmbits financer, urbanístic, de mobilitat i de seguretat.

Escoltar
Logo de Grup municipal PSC-CP

Grup municipal PSC-CP

La informació que apareix en aquest article és responsabilitat del Grup municipal PSC-CP

El Ple municipal aprova importants mesures per a la ciutat en els àmbits financer, urbanístic, de mobilitat i de seguretat.

Destaquen l'aprovació inicial de la modificació puntual del Pla General El Sorrall i l'aprovació definitiva del Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible (PMUS)

El passat dijous 4 de març va tenir lloc, de forma telemàtica, el Ple municipal ordinari del mes de març de l'Ajuntament de Mataró. Va ser un Ple especialment prolífic pel que fa a dictàmens de govern, aprovant-se importants mesures en els àmbits financer, urbanístic, de mobilitat i de seguretat.
 
Pel que fa a l'àmbit financer, el regidor Juan Carlos Jerez va donar compte dels resultats del quart trimestre de l'any 2020 i va poder confirmar que, en l'exercici anterior, l'Ajuntament de Mataró va tancar amb un romanent de tresoreria positiu de 3,5 milions d'euros, l'objectiu d'estabilitat complert i un deute viu inferior al marcat per la llei.
 
D'altra banda, el Ple municipal va aprovar també una Comissió Informativa Especial que permetrà posar en marxa les mesures necessàries per assegurar la sostenibilitat a llarg termini de les finances municipals.
 
En l'àmbit urbanístic, es va aprovar inicialment la modificació puntual del Pla General El Sorrall, una acció de gran rellevància que servirà per ordenar aquest sector del barri de Cerdanyola i que suposarà, entre altres aspectes, la creació d'una gran zona verda al sector, la dotació de nous equipaments pel barri, la millora dels accessos i la connexió de Mataró amb el Vallès Oriental, la creació d'una nova zona per activitats comercials i terciàries al barri i la dotació de nous aparcaments en superfície.
 
L'altra gran projecte que el Govern Municipal va aprovar ahir, va ser el Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible (PMUS), que preveu més de 70 actuacions en relació a una mobilitat competitiva, sostenible, segura i accessible per a la ciutat de Mataró. Dins d'aquest Pla, destaquen les següents actuacions:
 • Una nova ordenança de mobilitat que serà portada al Ple ordinari del mes d'abril per a la seva aprovació.
 • L'ampliació de les zones 30 a la ciutat.
 • La recuperació de la façana litoral amb la cessió de la N-II a l'Ajuntament de Mataró
 • La renovació de la flota de vehicles municipal.
 • La millora de la pavimentació i actuacions de millora a les voreres.
 • La creació d'una anella verda i blava per a vianants i ciclistes.
 • L'ampliació de la xarxa de camins escolars.
 • La millora de la xarxa de Mataró Bus.
Per acabar l'apartat dels dictàmens, i en l'àmbit de la seguretat, la regidora Anna Villarreal va informar al Ple sobre l'aprovació del Pla Local de Seguretat 2021-2024 que va tenir lloc a la passada Junta Local de Seguretat.
 
Ja en l'apartat d'impuls i control al Govern, la regidora Marisa Merchán va posar en valor la feina feta pel Govern Municipal en la igualtat del de gènere i va refermar el compromís del consistori amb el III Pla d'igualtat de gènere 2018-2022 que, ja en aplicació, ha possibilitat, entre d'altres:
 • La incorporació de clàusules socials per promoure la igualtat de tracte i d'oportunitats de dones i homes en les bases de contractació amb l'Ajuntament.
 • La creació d'un observatori de gènere.
 • L'elaboració d'un Reglament municipal que defineix les mesures per incorporar la perspectiva de gènere en polítiques i actuacions municipals.
 • La realització de campanyes de visualització de l'esport femení a Mataró.
D'altra banda, la regidora Núria Moreno va manifestar la necessitat de preservar la possibilitat de reactivació de l'activitat econòmica als locals buits de la ciutat. "Un carrer a on passen coses és un carrer amb més llum, més activitat, més dinamisme i més seguretat", va dir. En aquesta línia, la regidora de Promoció de Ciutat va posar en valor el projecte "Aixequem persianes" dut a terme per l'Ajuntament i que precisament consisteix en facilitar, mitjançant ajuts econòmics i professionals la reobertura de locals actualment en desús per part d'emprenedors de diferents àmbits econòmics.
 
La regidora de Promoció de Salut i Benestar Social, Laura Seijo, va anunciar al Ple la reobertura de les zones de jocs infantils a partir del dilluns 8 de març degut a la millora de les dades epidemiològiques.
 
Per finalitzar, també cal destacar les intervencions de les regidores socialistes per posar en valor la feina feta tant en la gestió i control de la tinença d'animals domèstics com en la supressió de barreres arquitectòniques per garantir l'accés en igualtat de condicions de totes les persones als espais i serveis d'ús privat.