Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Tornen els ajuts per a la rehabilitació d'edificis

Escoltar
Logo de Grup municipal PSC-CP

Grup municipal PSC-CP

La informació que apareix en aquest article és responsabilitat del Grup municipal PSC-CP

Tornen els ajuts per a la rehabilitació d'edificis

El govern ofereix per tercer any consecutiu avançaments reintegrables de fins a 2.000 € per a la rehabilitació d'edificis per a famílies en situació de vulnerabilitat.

Per tercer any consecutiu, l'Ajuntament de Mataró posa en marxa els avançaments reintegrables per tal que famílies en situació de vulnerabilitat puguin contribuir a les obres de rehabilitació del seu edifici.
 
Aquests ajuts consisteixen en microcrèdits reintegrables de fins a 2.000€ sense cap mena de despeses associades i dirigides a finançar obres de manteniment i rehabilitació de les edificacions, de millora de l'eficiència energètica i per resoldre problemes relacionats amb l'accessibilitat o altres deficiències detectades en la Inspecció Tècnica d'Edificis (ITE)
 
Aquest programa, ja realitzat amb èxit els anys 2017 i 2018, dota a les famílies en situació de vulnerabilitat dels recursos necessaris per poder contribuir a la millora dels edificis en els quals viuen a l'hora que contribueix a evitar la degradació de les zones amb rendes més baixes.
 
A qui va dirigit l'ajut?
 
L'ajut el poden sol·licitar les persones que no superin els ingressos equivalents a 1,6 vegades l'indicador de renda de suficiència de Catalunya vigent en el moment de tancar la convocatòria (910,59€ mensuals), incrementant en un 30% aquest límit per cada membre addicional de la unitat fins a un màxim de sis membres.
 
D'altra banda, la suma de les quotes d'amortització de cada anualitat no pot superar el 7% dels ingressos anuals de la unitat familiar.
 
Un dels altres requisits indispensables és que les obres en qüestió hagin estat finalitzades entre l'1 de gener de 2019 i el 31 d'octubre de 2020.
 
Quines característiques tenen aquests microcrèdits?
  • Sense interessos ni cap altre tipus de despesa.
  • Termini màxim de devolució de 4 anys o com a màxim el 31 de desembre de 2023.
  • La quota mensual no pot ser inferior a 15€.
  • És compatible amb qualsevol altre tipus d'ajut.
Quines obres son finançables mitjançant l'avançament reintegrable?
 
Es podran acollir a aquests ajusts les següents obres:
 
  1. Obres de reparació d'estructura (fonaments, estructura vertical o horitzontal, elements estructurals de façana), façanes, cobertes, terrats, mitgeres, celoberts i/o patis i instal·lacions generals comunes (aigua, electricitat, gas, antiincendis) necessàries per resoldre les deficiències detectades a l'informe de l'ITE i que hagin estat qualificades d'importants, greus o molt greus o bé hagin estat instades les actuacions per una ordre d'execució emesa per l'Ajuntament de Mataró.
  2. Obres per assolir una correcta adequació en matèria d'accessibilitat de l'edifici, com poden ser la instal·lació d'ascensors, rampes o altres dispositius d'accessibilitat.
  3. Obres de rehabilitació energètica consistents en la millora de l'aïllament tèrmic i/o acústic, global o parcial, i l'aposta per les energies renovables amb plaques d'energia solar, tèrmica o fotovoltaica o altres instal·lacions per obtenir aigua calenta sanitària.
A on es poden demanar aquests ajuts?
 
Els interessats poden obtenir més informació i demanar el microcrèdit fins el 13 de desembre de 2019 per Internet, a l'Oficina Local d'Habitatge o al Servei d'Atenció Ciutadana