Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Crònica del Ple ordinari del mes de novembre (05/11/2020)

Escoltar

Crònica del Ple ordinari del mes de novembre (05/11/2020)

El Ple de Mataró en la seva sessió ordinària del mes de novembre va començar malauradament amb un minut de silenci per la dona assassinada a Sabadell, un nova víctima de violència de gènere al nostre país. El primer ordre del dia va ser sobre la pandèmia del coronavirus i l’explicació que a Mataró estem, des del 16 d’octubre, en fase d'emergència del Pla Bàsic d'Emergència Municipal, activat per malalties transmissibles emergents amb potencial d'alt risc.

Un moment de la sessió on té la paraula l'alcalde David Bote
Un moment de la sessió on té la paraula l'alcalde David Bote

En aquest punt, la regidora de Seguretat Pública, Anna Villarreal, va donar xifres sobre l’actuació de la Policia Local en la detecció d’infraccions respecte les normes sanitàries de distanciament, ús de les mascaretes, prohibició de reunir-se amb grups de més de 6 persones i totes les normes que ha portat aquesta pandèmia. En concret, des del 9 de juliol, la Policia Local ha interposat 2.651 denúncies per incompliments de les mesures establertes per les autoritats sanitàries.

El Defensor del Ciutadà de #Mataró és la institució que té per missió vetllar pels drets de la ciutadania davant l’actuació de l’Administració municipal i dels organismes que en depenen. A Mataró aquesta figura recau en Jordi Puigderrajols que va presentar als membres del Ple l’informe del 2019 sense deixar de parlar dels canvis socials que ha portat la pandèmia de la #Covid19 i com s’ha de ser més curós que mai vetllant perquè no es vulnerin els drets de la ciutadania.

Gestió econòmica

A continuació el regidor d’Administració i Bon Govern, Juan Carlos Jerez, va explicar tres punts relacionats amb la gestió econòmica. En primer lloc, va ser la concertació d'una nova operació d'endeutament a llarg termini, d'import màxim 1.654.974,05 € amb destí a finançar diverses inversions del pressupost 2020. El segon punt va ser aprovar la cancel·lació del préstec d'1,14 milions d’€ que l'Ajuntament va concedir a PUMSA per rehabilitar la Nau Minguell. Amb aquesta operació es compensen pèrdues d'exercicis anteriors de la societat municipal. En aquest punt tant ERC com Junts per Mataró van demanar explicacions sobre el futur de PUMSA i quines eren les gestions què es pensaven fer al respecte. Per últim, Jerez va explicar que en compliment de la Llei de mesures de lluita contra la morositat, al  tercer trimestre de 2020, Mataró havia pagat les factures amb un termini de 38,40 dies de mitja.

En aquest moment del desenvolupament de la sessió ordinària, l’alcalde, David Bote, va demanar afegir un punt extraordinari a l’ordre del dia sobre la nova contractació del servei de recollida de residus, neteja viària i de platges de Mataró, concurs que es va aprovar en el darrer Ple del mes d’octubre. Es va aprovar afegir el punt, i a continuació el regidor Jerez va explicar que el termini s’ampliava un mes, fins al 4 de novembre per un tema tècnic sobre límits de pes dels documents que havia sorgit en la plataforma on les empreses licitadores presenten les seves propostes. El pes que podia suportar la plataforma s’ha ampliat fins a 1 giga per a cada oferta.

Urbanisme i Patrimoni

L’aprovació inicial de l’Ordenança reguladora de les bases d'atorgament de subvencions per al foment de la realització d'obres de restauració, conservació i millora dels elements catalogats del Pla Especial de Patrimoni Arquitectònic de Mataró va ser explicada per la regidor d’Urbanisme, Promoció de Ciutat i Comerç, Núria Moreno. La regidora va explicar les principals novetats que són la cobertura del 30% de la inversió realitzada fins a un topall de la subvenció de 5.000 €, que no es vincular amb l’IBI i que no és només per a propietaris sinó que s’amplia també a llogaters o altres figures administratives. Aquesta mesura va ser ben acollida per l’oposició que va votar a favor.

A continuació va ser el moment d’explicar una modificació urbanística de regeneració urbana als entorns dels carrers Biada i Goya amb l’objectiu d’estirar el centre cap a l’eix històric del Camí del Mig i enllaçar-lo amb l’eix Mar-Muntanya de la ronda Prim i la Via Europa recordant el passat industrial de la ciutat.  

I per últim, es va portar al Ple l’aprovació de les actes de delimitació del terme municipal amb Argentona, Dosrius i Sant Andreu de Llavaneres, promogut per la Direcció General d'Administració Local i el suport tècnic de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC). El terme municipal és l’àmbit territorial on cada ajuntament exerceix les seves competències. L’última revisió dels límits de la ciutat amb els municipis que l’envolten datava de 1918, i durant mesos s’ha fet un minuciós treball de camp i de consens per actualitzar la línia invisible que separa Mataró de les localitats veïnes.

El Ple també va aprovar imposar una sanció per infracció urbanística molt greu en sòl no urbanitzable a una finca situada al Veïnat de Mata per la realització de diverses obres sense títol habilitant no legalitzables.

Un dels temes que es van ratificar va ser una esmena tècnica en les bases reguladores i de la convocatòria d'ajuts a autònoms i microempreses destinats al pagament d'interessos derivats de les operacions de crèdit subscrites amb motiu de l'impacte econòmic de la COVID-19. Aquests ajuts, que es posen en marxa durant aquest darrer trimestre de l’any, van destinats a treballadors autònoms i microempreses que hagin demanat ampliació o nous préstecs amb motiu de l’impacte econòmic de la Covid-19. L’import màxim de l’ajut és de 1.058 € per a cada sol·licitud amb un partida municipal de 200.000 € per aquest 2020. Aquesta és una de les mesures d’urgència que s’han pres en el marc de la Taula per a la reconstrucció social i econòmica de Mataró.

En aquest moment va començar l’apartat de les Propostes de resolució que els partits de l’oposició proposen al Ple. Només va aprovar-se una, presentada per Junts per Mataró, relativa a millorar el temps d'expedició de la tramitació de llicències municipals que va rebre el suport de tots els i les regidores.

Les altres dues: una presentada per ERC per llançar una campanya d'estímul al comerç i la restauració locals amb vals de 20€ per a cada família i una de Ciutadans de recolzament al gremi de bars, restauració i centres d'estètica de Mataró davant les mesures adoptades pel Govern de la Generalitat i de creació d'ajuts econòmics per aquests sectors, van tombar-se al no rebre el suport dels 15 regidors del govern. Els motius que va exposar la regidora Moreno van ser que les dues havien de passar per la Taula de Reconstrucció Econòmica i Social impulsada per l’Ajuntament i que compta amb tots els agents socials i econòmics del territori i també per un tema econòmic.

L’apartat de precs i preguntes va incloure 9 intervencions sobre temes com la gestió dels guals, la creació d’una taula sobre la menopausa, sobre incidències detectades a instal·lacions esportives com goteres i altres deficiències, la celebració o no de la Fira de Nadal i la Cavalcada de Reis, entre d’altres.   

Junta General d’AMSA

Abans de l’inici del Ple es va celebrar telemàticament la reunió extraordinària de la Junta General d'Aigües de Mataró per aprovar el seu Pla Estratègic 2020-2025, que ha de preparar el camí per als reptes dels propers anys en la gestió de l'aigua. A grans trets, aquest document marca 4 grans línies de treball: sostenibilitat, alineació amb la ciutat, innovació i digitalització i talent. També es van aprovar el nomenament de Francisco Javier García Gerpe com a membre del Consell d'Administració en substitució de Carlos Aguilar, representant el grup municipal de Ciutadans, així com el nomenament d'interventors d'acta.