Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Crònica del Ple ordinari de juny (03/06/2021)

Escoltar

Crònica del Ple ordinari de juny (03/06/2021)

Els temes econòmics van ocupar gran part de la sessió ordinària de juny del Ple municipal, amb punts com la modificació del pressupost per refinançar el deute del Fons de Liquidació per al Pagament a Proveïdors. A la mateixa sessió es va donar compte d’acords importants presos per la Junta de Govern, com el conveni amb la SAREB, que cedirà 15 habitatges per a lloguer social, i l’aprovació del Pla integral de Rocafonda-El Palau-Escorxador.

Abans del Ple municipal van tenir lloc l’Audiència Prèvia, que va comptar amb una intervenció ciutadana, i les juntes generals de les societats municipals Aigües de Mataró i PUMSA que aprovaven els seus comptes anuals.

Malauradament, el Ple va començar de nou amb un minut de silenci com a mostra de rebuig a la violència de gènere, i en concret per les dues dones assassinades el mes de maig, a Creixell i Corbera de Llobregat. Després es va iniciar al debat dels 28 punts de l’ordre del dia.

De l’àmbit de Presidència, en primer lloc es va aprovar una qüestió procedimental: els recursos de reposició interposats contra resolucions de la Junta de Govern Local, que s’hagin adoptat per delegació del Ple, seran resolts per la mateixa Junta. A continuació, el regidor Juan Carlos Jerez va donar compte de l’aprovació en Junta de Govern del Pla d’actuació integral de Rocafonda-El Palau-Escorxador. Aquest Pla preveu inicialment 57 actuacions, i és una eina per enfortir el treball comunitari, transformar vulnerabilitats existents i augmentar les potencialitats d’aquests barris.

Es van debatre després els punts referents a la Comissió Informativa d’Administració general i Bona governança. En aquest sentit, el Ple va aprovar una modificació de crèdit del Pressupost 2021 per cancel·lar els 12,5 milions de deute del Fons de Liquidació per al Pagament a Proveïdors. L’operació permet refinançar el deute concertant dos nous préstecs en condicions més favorables, i aconseguir així un estalvi d’interessos de 463.000 € a l’Ajuntament.

El Ple de juny va aprovar també un preu públic d’1 € per assistir a activitats culturals organitzades per l’Ajuntament a l’aire lliure en espais delimitats amb control d’aforament. L’objectiu és cobrir part de les despeses extra pel control de la Covid-19 i evitar l’absentisme en les reserves. Un altre dels acords aprovats va ser la creació d’un nou val setmanal que permetrà a les famílies d’infants inscrits a centres educatius propers estacionar a preu reduït als pàrquings de Plaça de les Tereses i Parc Central, amb l’objectiu de facilitar les entrades i recollides escolars.

Tenint en compte el marc legislatiu vigent, el plenari va denegar la declaració de nul·litat de ple dret de les liquidacions de l’impost de plusvàlua que havien sol·licitat diferents persones i entitats interessades. En aquest mateix bloc del Ple es va aprovar atorgar 150.000 € a NUSCAMPS SL, concessionària de la zona esportiva El Sorrall, com avançament a la compensació econòmica per les pèrdues que li va suposar el tancament de les instal·lacions entre març i juny de 2020 a causa de la Covid-19. I per acabar amb el bloc d’administració general, el Ple va aprovar la primera modificació de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament per al 2021, principalment fruït d’una organització de treball més transversal.

Pel que fa als temes tractats a la Comissió Informativa de Reactivació Econòmica i creació d’ocupació i desenvolupament del territori, es van aprovar les bases d’una nova edició del programa “Aixequem persianes” per reactivar l’activitat econòmica de Mataró. Té la finalitat de reobrir locals actualment en desús i facilitar que persones emprenedores puguin realitzar-hi la seva activitat.

De la Comissió Informativa d’Innovació Social i benestar de la Ciutadania es va donar compte en el Ple l’acord de Junta de Govern Local sobre el conveni signat amb la SAREB per a la cessió de 15 habitatges durant 4 anys destinats a lloguer social.

L’apartat de dictàmens del Ple va finalitzar amb un punt tractat prèviament a la Comissió informativa de Qualitat urbana: sostenibilitat i espais públics. Es tracta de l’aprovació inicial del projecte de la xarxa de clavegueram de Les Sureres, ara inexistent, i de renovació dels serveis afectats per les obres. El projecte inclou també la renovació del paviment dels carrers, senyalització i mobiliari urbà.

Per finalitzar el Ple, en l’apartat d’Impuls i control del Govern es van debatre 3 propostes de resolució, 6 precs i 9 preguntes dels grups municipals en l’oposició. Es van aprovar dues propostes de resolució: una proposta d’ERC-MES-AM per habilitar a Mataró un espai de dol i donar suport a les famílies que han perdut un fill o filla per mort gestacional, perinatal o neonatal, és a dir durant l’embaràs o fins a 28 dies després del part; i una altra del grup de Junts x Mataró per implementar un Pla de Joc per a infants amb diversitat funcional, publicant la llista de parcs infantils accessibles i prioritzant l’existència d’aquests espais inclusius a cada barri.