Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Crònica del Ple ordinari del mes d’octubre (07/10/2021)

Escoltar

Crònica del Ple ordinari del mes d’octubre (07/10/2021)

Les qüestions econòmiques van centrar bona part del ple ordinari del mes d’octubre. Es va aprovar el compte general de l’Ajuntament i es va donar compte dels resultats del control intern efectuat per la Intervenció General de l’exercici 2020 i del Pla de control financer 2021-2022.

Saló de Sessions de l'Ajuntament durant el ple ordinari del mes d'octubre
Saló de Sessions de l'Ajuntament durant el ple ordinari del mes d'octubre

El plenari del mes d’octubre va començar donant compte del Decret d’Alcaldia núm 8325/2021 de 24 de setembre segons el qual el regidor Juan Carlos Jerez, assumeix temporalment les funcions de matèria de Seguretat Pública mentre duri la baixa temporal de la regidora Anna Villarreal. A més  es va aprovar la composició de la Comissió Informativa Municipal de Qualitat Urbana: Seguretat, Civisme i Convivència que presidirà temporalment Juan Carlos Jerez en substitució de Villarreal.

Pel que fa a la Comissió Especial de Comptes es va aprovar el compte general de l’Ajuntament de Mataró corresponent a l’exercici 2020 i es va donar compte de l’auditoria encarregada per fer el control intern de l’exercici que ha fiscalitzat 152.969 operacions sense detectar incidències greus.

El plenari també va aprovar l’actualització de l’inventari de béns, drets i obligacions de l’Ajuntament Mataró a 31/12/2020, que incorpora els moviments de patrimoni realitzats durant el passat exercici. L’inventari de béns i drets ha passat  dels més de 884 milions de l’any 2019, als 909  milions a finals del 2020, el que ha suposat un increment de més de 25 milions d’euros.

Durant la sessió també es va donar compte del Pla de control financer 2021-2022, que inclou l’Ajuntament, els Consorcis, les entitats dependents, els beneficiaris de subvencions i ajudes públiques i les concessions, i s’ha denegat la petició de nul·litat de ple dret en relació a un expedient de liquidació de plusvàlua instada per Bankia.

El plenari va aprovar la pròrroga durant 100 dies, del contracte de concessió per a la conservació, instal·lació i explotació de les tanques publicitàries i part del mobiliari urbà. D’aquesta manera es compensen els 100 dies que, a causa de l’estat d’alarma decretat per la pandèmia, l’empresa concessionària del servei no va poder exercir les funcions per la qual va se contractada. Aquesta pròrroga de la concessió serà efectiva des de l’1 de gener al 10 d’abril de 2022.

Un cop acabada la rehabilitació de l’edifici del Cafè Nou,  durant el ple ordinari del mes d’octubre es va aprovar l’inici de la contractació del servei del bar/restaurant d’aquest equipament que, tal i com va explicar el regidor de Cultura Xesco Gomar,  es vol que acabi sent  un motor cultural, social i que faciliti la integració dins del mercat laboral de col·lectius vulnerables. El nou concessionari haurà de programar activitats culturals complementàries a les que organitzi l’Ajuntament i s’haurà de comptar amb un 40% de la plantilla amb diversitat funcional o col·lectius amb dificultat per la inserció laboral.

També dins l’apartat de compres i contractacions, el plenari va donar llum verda a les clàusules administratives i tècniques particulars que regiran la contractació,  del servei d´atenció a domicili de suport a la llar i atenció a la persona, per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 14.487.650,28 euros, IVA no inclòs, pels tres anys de durada inicial del contracte. La regidora, Laura Seijo, va explicar que el Servei d’Atenció Domiciliària oferirà un conjunt integrat d’accions al domicili de les persones, promovent atencions personals, ajut a la llar i suport social a les persones amb falta d’autonomia personal, dificultats de desenvolupament o d’integració social. L’objectiu és promoure una millor qualitat de vida, facilitar l’autonomia i promoure unes bones condicions de vida en el seu entorn de convivència.

Durant la sessió celebrada el 7 d’octubre, el plenari va donar llum verda a l’extinció de la concessió per a ús privatiu d’una parcel·la de 1.860 m² del parc de Can Solaret que s’utlitzava com a exposició de plantes d’un negoci de jardineria que ja ha tancat. L’espai, que està situat entre l’autopista C-32 i el nou supermercat que s’instal·larà es recuperarà a nivell paisatgístic amb la plantació d’arbrat

També en la sessió del 7 d’octubre es va aprovar definitivament el projecte constructiu d’implantació de la xarxa de clavegueram de Les Sureres. Les obres, a més de la construcció del clavegueram, contemplen també la renovació dels serveis afectats , la reparació de la calçada dels carrers afectats i la instal·lació de senyalització vertical, horitzontal i mobiliari urbà.

Finalment els grups de l’oposició van plantejar una desena de precs i preguntes al Govern Municipal.