Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Crònica del Ple ordinari del mes de maig (06/05/2021)

Escoltar

Crònica del Ple ordinari del mes de maig (06/05/2021)

Tots els grups municipals coincideixen en destacar el treball polític conjunt per redactar el contracte de la brossa i en felicitar l’equip tècnic responsable, alhora que s’apunta a la necessitat de dur a terme un control inflexible del seu compliment. També s’aproven per unanimitat les bases reguladores de dues mesures de la Taula per a la reconstrucció econòmica i social de Mataró.

L’alcalde, David Bote, inicia el Ple ordinari del mes de maig explicant els problemes tècnics que han impossibilitat la retransmissió de l’Audiència prèvia i la Junta d’Aigües de Mataró, S.A. (AMSA). Després d’adreçar unes paraules d’agraïment als veïns i veïnes que estan seguint el Ple a través de mitjans telemàtics, trasllada l’escalf a tota la ciutadania en aquests moments de pandèmia causada pel Covid-19.

Seguidament, dona pas a un minut de silenci per l’assassinat de dues dones víctimes de violència masclista el mes d’abril passat a Manresa i a La Bisbal del Penedès i dedica unes paraules al recentment traspassat Eugeni Romeu i Llanas, que va ser regidor de l’Ajuntament de Mataró pel grup de Convergència i Unió.

Un cop aprovada l’acta de la sessió del Ple municipal d’abril, el regidor de la Presidència, Miquel Àngel Vadell, dona compte d’un decret d’alcaldia que designa la regidora de Promoció Econòmica, Núria Moreno, com a representant de l’Ajuntament de Mataró al Plenari i a la Comissió Executiva del Consell Comarcal per l’Acord de Concertació pel Desenvolupament Econòmic, Social i l’Ocupació del Maresme.

A continuació hi ha tres punts de l’ordre del dia referents al Servei de Gestió Econòmica que presenta i exposa el regidor d’Administració i Bon Govern, Juan Carlos Jerez. En primer lloc, dona compte del seguiment del Pla d’Ajust. D’acord amb l’informe d’intervenció, l’estat actual de l’execució d’ingressos és del 45%, essent superior al del mateix període de l’any anterior. Pel que fa al pressupost de despeses, aquest és de 59,2 milions d’euros, import que suposa un increment de gairebé 1,5 milions d’euros, respecte del de l’any passat. Quant als darrers informes de morositat, el període mig de pagament del grup Ajuntament va ser de 38,75 dies al quart trimestre de 2020 i de 38,54 dies al primer trimestre de 2021. El regidor a l’oposició d’ERC, Francesc Teixidó, destaca les dades positives, tot i que fa referència a la necessitat de millorar pel que fa al termini de pagament de certes factures. Jérez expressa que està d’acord en el treball per la millora contínua i aclareix que el retard en el pagament d’algunes factures es deu a la necessitat de revisar acuradament aquelles relatives a subministraments com gas, llum o telèfon.

Tot seguit, el regidor d’Administració i Bon govern, explica una proposta de modificació del pressupost 2021 consistent en incorporar crèdit extraordinari per import de 1.300.249,61 € i suplement de crèdit per de 3.451.510,57 € . Expressa que es tracta d’un pas més per a la reconstrucció social i econòmica de Mataró, perquè es destinaran 3 milions de romanent de tresoreria del 2020 a projectes com el Pla de Reconstrucció, al reforç de serveis prioritaris i a actuacions als barris. Aquest és un dels punts del Ple municipal que dona peu a més intervencions per part dels membres de l’oposició. Cristina Sancho de Ciutadans manifesta el seu desacord pel que fa a les quantitats destinades a certes partides com la que s’adreça a la Fundació Unió de Cooperadors, Alfons Canela de Junts per Catalunya destaca que troba a faltar més addició de pressupost per a la Taula per a la reconstrucció i Francesc Teixidó d’ERC explica que hi ha inversions ben orientades, però també observa manca de reflexió conjunta en algunes decisions.

Seguidament, s’aproven per unanimitat dues propostes de modificació dels preus públics de la Direcció de Cultura i de la Direcció d’Ensenyament. El preu d’utilització dels equipaments per desenvolupar activitats formatives tindrà una reducció del 90 % (fins ara era del 40 %) per a les entitats inscrites al registre municipal. També es modifiquen els preus públics de Direcció d’Ensenyament per activitats de l’Institut Biada i fora del centre i es redueix el preu/assignatura a 1r de Batxillerat al curs 2021-2022.

El punt següent de l’ordre del dia consisteix a aprovar l’adjudicació del contracte de recollida selectiva de residus, neteja viària i de platges. El regidor Sostenibilitat i Transició Ecològica, Xesco Gomar, explica que la proposta de contracte ha estat la més ben valorada per l’Agència Catalana de Residus, que ja ha comunicat a l’Ajuntament l’atorgament provisional d’una subvenció de 3.479.949,82 € per dur a terme actuacions innovadores vinculades a la recollida selectiva. Els grups de l’oposició coincideixen en destacar el treball polític conjunt per redactar aquest contacte i en felicitar l’equip tècnic responsable de la seva redacció, alhora que es destaca la necessitat de dur a terme un control inflexible del compliment del contracte.

Els dos punts següents que s’aproven fan referència a la rectificació d’errades materials als documents urbanístics relatius a la modificació del Pla general d’ordenació de la cantonada Blanes-Galícia-Premià-Santa Caterina, i del Pla especial del patrimoni arquitectònic sobre el Camí Ral de la Mercè. Els explica la regidora d’Urbanisme, Núria Moreno.

El regidor d’Ocupació i Empresa, Sergi Morales, és l’encarregat d’exposar dos punts aprovats per unanimitat que fan referència a les bases reguladores de dos ajuts impulsats per la Taula per a la reconstrucció econòmica i social de Mataró. Les primeres subvencions, a les quals s’hi destinaran 200.000 € provinents de la Diputació de Barcelona, estaran destinades a la contractació de persones que es trobin en situació d’atur per part d'empreses i autònoms que realitzin la seva activitat empresarial a Mataró. Les segones contemplen la compensació de despeses derivades de la situació de pandèmia a empreses i autònoms, com podrien ser les obres d’adaptació o la compra de material higiènic. S’hi destinaran un màxim de 310.000 €. El regidor a l’oposició de Junts per Catalunya, Alfons Canela, explica que hi votaran a favor, tot i destacar que son ajuts ambigus amb imports molt petits. Ja que l’administració local no es pot permetre augmentar les quanties, creu que haurien d’anar a càrrec de l’Estat. Morales expressa el seu acord amb aquesta afirmació, però destaca la importància de fomentar la contractació.

Seguidament s’aprova una modificació dels membres de Junts per Mataró que formen part de la Comissió del Nomenclàtor. L’explica la regidora adjunta a Cultura per les relacions amb les entitats culturals, María José Pérez. Marcel Martínez en serà el vocal titular i Alfons Canela, vocal suplent, en lloc d’Isabel Martinez Cid.

El següent punt de l’ordre del dia l’explica la regidora de Consum, Laura Seijo, i fa referència a la renovació del conveni amb el Ministeri de Consum i l’Agència Catalana de Consum per a la constitució de la Junta Arbitral de Consum Municipal (JACM). Aquest organisme extrajudicial de resolució de conflictes gestiona gratuïtament les reclamacions entre la ciutadania i empreses. El conveni tindrà una vigència de quatre anys, prorrogable fins a quatre anys addicionals.

Tot seguit, s’aprova una modificació de l'Ordenança de tinença, protecció i control dels animals destinada a possibilitar la platja per a ciutadania amb gossos. L’exposa la regidora de Benestar Animal, Elizabet Ruiz. El regidor a l’oposició d’ERC, Francesc Teixidó, especifica que hi ha alguns punts que mostren una forma de treballar diferent de com s’ha fet al contracte de la brossa, tot i que votaran a favor perquè els interessa que aquest anhel de tants anys pugui ser una realitat quant abans.

L’últim punt presentat pel govern durant el Ple municipal ordinari del mes de maig l’exposa el regidor de Verd Urbà, Espai Agrari i Forestal, José Antonio Ricis, que dóna compte de l’adhesió de l’Ajuntament de Mataró a la Carta Alimentària de la Regió Metropolitana de Barcelona, després d’un acord unànime de la Junta de Portaveus. Aquest instrument de coordinació estratègica té l’objectiu de donar suport als municipis per a aconseguir major sobirania alimentària.

Arribats a l’apartat d’impuls i control del govern, és el torn de les propostes de resolució de l’oposició. Les dues primeres són presentades per ERC i Junts per Catalunya i fan referència a la reactivació del sector cultural a través del Bonus Cultura i a l’inici dels tràmits per a la dissolució de PUMSA, respectivament. No se n’aprova cap de les dues. Contràriament, sí que s’aprova per unanimitat, la proposta de resolució presentada per Ciutadans per a la redefinició de la Taula per a la reconstrucció econòmica i social de Mataró.

El Ple finalitza amb el debat dels 10 precs i preguntes entorn a temàtiques com la implementació de noves tecnologies a la Policia Local, el futur de l’espai Can Fugarolas o el dimensionament de P3 a Mataró, la millora de les ràtios i el compromís contra la segregació escolar.