Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Crònica del Ple ordinari del mes de març de 2021 (04/03/2021)

Escoltar

Crònica del Ple ordinari del mes de març de 2021 (04/03/2021)

El Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible, la creació d’una comissió especial sobre racionalització de la cartera de serveis i la nova proposta urbanística per a l’àmbit del Sorrall van ser els temes estrella del Ple municipal ordinari del mes de març, amb un ordre del dia de 26 punts .

Minuts abans de la sessió plenària es va celebrar l’Audiència prèvia al Ple, amb un única intervenció de Mònica Rodrigo en nom d’un grup de famílies que demanaven la reobertura de les zones de joc infantil dels parcs. La regidora de Salut, Laura Seijo, va donar resposta per confirmar que donada la millora de les dades epidemiològiques es reobririen el dilluns següent a la celebració del Ple.

A continuació, el Ple de març va començar amb el condol de la corporació, expressat per l’alcalde, David Bote, per la mort al febrer de Joan Ribas Tarrús, que va ser regidor de Convergència i Unió entre 1991 i 1995.

Com a primer acord, es va aprovar un tema ja debatut prèviament a la Junta de Portaveus: la creació d’una Comissió Informativa Especial per a l’adequació i sostenibilitat de la cartera de serveis i mesures de racionalització. La comissió comptarà amb representants de tots els grups municipals i tindrà com a finalitat l’adopció de mesures que permetin incrementar ingressos, reduir despesa i optimitzar i fer més eficient l’organització.

En l’apartat de Presidència, es va aprovar el canvi de representant del grup municipal de Junts per Mataró a la Fundació Unió de Cooperadors de Mataró, de manera que el regidor Alfons Canela substitueix Xavier Ausiró.

A continuació, es van debatre els punts corresponents a la Comissió Informativa Municipal d’Administració General i Bona Governança. Es va fer seguiment de l’informe d’execució del Pla d’Ajust del quart trimestre de 2020, confirmant que s’han complert les previsions i que el tancament del 2020 seria positiu i amb un deute viu del grup Ajuntament inferior al marcat per la Llei.

Dins el mateix apartat es va aprovar inicialment desafectar un altre dels pisos de l’edifici de Pascual Madoz, 28-30, destinat històricament a habitatges per a mestres. El pis passarà a ser en breu bé patrimonial. Fins al setembre de 2019 va allotjar la cuina de l’Escola Joan Coromines.

Es va aprovar després denegar la declaració de nul·litat de ple dret de dues liquidacions de plusvàlua, instades per un particular i per la mercantil Bankia. I també es va donar el vistiplau a modificar la concessió de l’aparcament de la plaça d’Occitània per autoritzar la construcció d’edicles que tancaran les dues escales d’accés per millorar la seguretat.

El Ple va continuar amb el debat dels temes procedents de la Comissió Informativa Municipal de Reactivació Econòmica i Creació d’Ocupació i Desenvolupament del Territori. En primer lloc es va aprovar inicialment la modificació del Pla General d’Ordenació de Mataró en l’àmbit del Sorrall, que substituirà el planejament de 2014. La nova proposta urbanística vol crear un polígon singular dissenyat amb criteris de sostenibilitat i circularitat, dignificar aquesta entrada de la ciutat i implantar noves activitats, estirant l’eix comercial de l’avinguda de Josep Puig i Cadafalch.

 

També en l’àmbit urbanístic, es va aprovar provisionalment la modificació puntual del planejament previst a la cantonada dels carrers de Blanes, Galícia, Premià i Santa Caterina. El canvi d’ordenació homogeneïtza paràmetres i permet un edifici plurifamiliar al xamfrà, sense increment del sostre edificable.

De la Comissió Informativa Municipal d’Innovació Social i Benestar de la Ciutadania es va donar compte de l’aprovació del Programa d’Inspecció d’habitatges Buits 2021, una eina per ordenar l’activitat inspectora de l’Ajuntament en 91 habitatges de la ciutat. Aquests immobles estan inscrits com habitatges buits al registre de l’Agència d’Habitatge de Catalunya.

Pel que fa a les dues Comissions Informatives Municipals que tracten els temes de Qualitat Urbana, es va debatre sobre dos dels documents estratègics del Pla de Mandat: el Ple va aprovar definitivament el Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible de Mataró, i va donar compte de l’aprovació per part de la Junta Local de Seguretat del Pla de Seguretat Local de Mataró 2021-2024. Pel que fa al primer, el document planteja més de 70 actuacions amb l’objectiu de potenciar sobretot la mobilitat a peu, bicicleta o transport públic. El Pla de Seguretat Local s’ha elaborat a partir d’un ampli procés participatiu per poder donar una millor resposta a les necessitats de la ciutat en matèria de seguretat pública.

A l’apartat d’Impuls i control del Govern es van aprovar per unanimitat les tres propostes de resolució que havia presentat l’oposició. La primera proposta aprovada va ser presentada per ERC i demana fomentar la presència de les dones a tots els àmbits d’influència municipal. La segona va ser presentada per Junts per Mataró, es va aprovar amb esmenes del PSC  i preveu estudiar la possibilitat d’ampliar els usos de locals buits en plantes baixes en determinats indrets de la ciutat. La tercera proposta, presentada per C’s, demana un informe de seguiment del grau de compliment de les propostes aprovades al Ple.

El Ple de març va finalitzar amb el debat de nou precs i preguntes de l’oposició, sobre temes com la situació dels parcs infantils, la petició d’un Conservatori a la ciutat, o perquè el Govern faci públic el Pla global per l’atenció de mascotes a Mataró.