Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Crònica del Ple extraordinari del mes de juliol (21/07/2022)

Escoltar

Crònica del Ple extraordinari del mes de juliol (21/07/2022)

L’aprovació de l’acord d’integració de l’Institut Miquel Biada a la xarxa de titularitat de la Generalitat de Catalunya va ser un dels temés més rellevants d’aquest últim ple del curs polític. En aquesta mateixa sessió tots els grups municipals també van votar a favor de la concessió del títol honorífic de Filla Adoptiva de la Ciutat a la mestra Elvira Rocha Barra.

La sessió plenària va començar amb l’aprovació de la proposta de festes locals per a l’any que ve. A Mataró serà festa el dilluns 5 de juny, coincidint amb la Fira i el dijous 27 de juliol, diada de Les Santes.

Tot seguit es va atorgar el títol honorífic de Filla Adoptiva de la Ciutat a Elvira Rocha Barra en reconeixement de la seva valentia i determinació a favor de l’ensenyament públic a Mataró, entre els anys 1963 y 1969. 

Pel que fa als temes de la Comissió Municipal Informativa d’Administració General i Bona Governança, en l’apartat de Serveis de Gestió Econòmica, el Ple va aprovar una modificació de crèdit del pressupost d’aquest any per valor de 4,1 milions d’euros destinats sobretot al Tecnocampus i per incrementar la partida del projecte de videovigilància a la ciutat. Aquesta operació es finançarà amb romanent de tresoreria, amb majors ingressos provinents de la Participació en els Ingressos de l’Estat (PIE) i baixes per anul·lacions de crèdit.

Durant la sessió un dels punts més destacats va ser el relatiu a la integració de l’Institut Miquel Biada a la xarxa de centres educatius de titularitat de la Generalitat. A més de donar llum verda a la integració per donar un nou impuls, fer créixer i garantir el futur del centre, durant el plenari també es va acordar la cessió al Departament d’Ensenyament de la finca on hi ha l'Institut Miquel Biada.

Així mateix en aquesta sessió extraordinària del ple es va aprovar el plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran la contractació, mitjançant procediment obert, del Servei d’Atenció a Domicili de Suport a la Llar i Atenció a la persona, per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a  4.332.571,76 euros, IVA no inclòs, pels dos anys de durada inicial del nou contracte. I es va acordar comunicar a l’empresa Accent Social S.L, que és qui actualment presta el servei, l’obligació de continuar fent-ho  fins al 31 de desembre d’aquest any.

Finalment en el marc de la direcció de Recursos Humans i Organització es van aprovar les bases generals que regularan els processos selectius de cobertura definitiva de places de la plantilla de l’Ajuntament per la via de l’estabilització de l’ocupació temporal. També es va aprovar una gratificació al personal que assisteix a processos selectius per ajudar en l’organització dels mateixos.