Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Crònica del Ple ordinari del mes de juny (02/06/2022)

Escoltar

Crònica del Ple ordinari del mes de juny (02/06/2022)

El Ple del mes de juny va aprovar una suspensió de llicències per estudiar una modificació del Pla general per augmentar el parc d’habitatges de protecció oficial. També es va aprovar recuperar d’ofici l’edifici de l’antiga escola Menéndez i Pelayo, de titularitat municipal i ocupada des de l’1 de maig. Va ser també el Ple de comiat de l’interventor municipal Pep Canal, que s’ha jubilat després d’haver treballat 42 anys a la funció pública, 35 dels quals a l’Ajuntament.

Últim Ple de Pep Canal com a interventor municipal abans de la seva jubilació. Foto: Ajuntament
Últim Ple de Pep Canal com a interventor municipal abans de la seva jubilació. Foto: Ajuntament

La sessió, celebrada el 2 de juny i amb 23 punts a l’ordre del dia, es va iniciar un cop més amb un minut de silenci per l’assassinat al Pakistan de dues germanes residents a Terrassa, presumptament víctimes de violència masclista.

Tot seguit, el Ple va aprovar recuperar d’ofici l’edifici de l’antiga escola Menéndez i Pelayo, de titularitat municipal i ocupada des de l’1 de maig. L’acord contemplava requerir a les persones que ocupen l’espai que deixin lliure la finca, i fer totes les accions necessàries per recuperar la propietat.

En l’apartat referent als punts de la Comissió Informativa Municipal d’Administració General i Bona Governança, es va donar compte del darrer informe sobre el compliment dels terminis de pagament de l’administració local. El període mig de pagament a proveïdors durant el primer trimestre va ser de 37,82 dies. També es va aprovar ampliar fins al 2024 el període de carència per retornar un préstec que l’Ajuntament va concedir el 2017 a la Fundació Hospital.

A continuació, i en l’apartat corresponent als punts provinents de la Comissió Informativa Municipal de Reactivació Econòmica i Creació d’Ocupació i Desenvolupament del Territori, es va aprovar una suspensió de llicències amb la finalitat d’estudiar una modificació puntual del Pla general d’ordenació per obtenir habitatges de protecció oficial en sòl urbà consolidat i una altra suspensió de llicències per estudiar una modificació puntual del Pla general d’ordenació carrer del Prat, per tal de conservar les cases de cós existents, contribuir a la millora del paisatge urbà i del relat històric patrimonial de l’àmbit. També referent a temes d’Urbanisme, es va donar el vistiplau al text refós del Pla de millora urbana Iveco-Renfe/Farinera. Un cop aprovada per la Generalitat, la modificació puntual del planejament d’aquest àmbit ha de permetre augmentar el sostre terciari respecte el residencial i afavorir l’activitat econòmica.

Tot seguit, i procedent de la Comissió Informativa Municipal de Qualitat Urbana: Sostenibilitat i Espais Públics, es va aprovar sol·licitar a la Generalitat ampliar la declaració de  forest d’utilitat pública que ja té el Parc Forestal per a tres finques municipals més, com a instrument de defensa del patrimoni forestal.

Pel que fa als punts de la Comissió Informativa Municipal d’Innovació Social i Benestar de la Ciutadania es va donar compte de l’aprovació del quart programa d’inspecció sobre verificació d’habitatges buits al 2022 amb l’objectiu de mobilitzar el parc privat buit d’habitatges de la ciutat; i també es va acordar per unanimitat la denominació de nous vials: carrer de Jorsa-Pegaso; de la Pedrera, de la Nau “La Juliana”; de la rotonda de les Terres de l’Ebre; el parc de la Unió Europea; la plaça de Pep Sivilla i els Jardins de Joan Bonamusa.

Abans d’encetar la part de control de govern, l’alcalde i els portaveus dels grups municipals van prendre la paraula per agrair la feina feta a l’interventor municipal Pep Canal, que assistia a l’últim Ple abans de jubilar-se després d’haver treballat a la funció pública 42 anys, 35 dels quals a l’Ajuntament de Mataró.

En l’apartat d’Impuls i control del govern, els grups de l’oposició van presentar 3 propostes de resolució, 5 precs i 4 preguntes. Les 3 propostes de resolució es van aprovar: una presentada pel grup municipal d’ERC-MES sobre la necessitat d’actualitzar el reglament del Defensor del Ciutadà i seleccionar i nomenar un nou titular del servei; una presentada per Junts x Mataró per redactar una proposta d’actuació per accedir al finançament del programa d’ajuts a la construcció d’habitatges en arrendament social finançat per la UE-Next Generation; i una presentada per C’s per adherir-se al programa “Agente tutor” de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies.

La sessió va finalitzar amb el debat de les 4 preguntes i els 5 precs que també havien presentat els grups municipals de l’oposició sobre temes com les ocupacions; la utilització d’un llenguatge clar que faciliti la comprensió de les comunicacions oficials de l’Ajuntament; o l’Hospital de Mataró, entre d’altres.