Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Crònica del Ple ordinari de gener 2024 (11/01/24)

Escoltar

Crònica del Ple ordinari de gener 2024 (11/01/24)

L’aprovació del nomenament dels membres de la Comissió Informativa Municipal de caràcter especial per transparentar la política de recursos humans en els processos de selecció i provisió de llocs de treball i l’aprovació de la constitució de la Comissió del Nomenclàtor van ser els dos punts més destacats del Ple ordinari de gener.

Ple ordinari de gener. Foto: Ajuntament
Ple ordinari de gener. Foto: Ajuntament

El Ple ordinari de gener, amb 27 punts a l’Ordre del dia, va començar amb un minut de silenci en memòria de l’última víctima de violència masclista a Catalunya, una dona assassinada el 30 de desembre de 2023 al districte de Sant Martí de Barcelona.

Tot seguit es van tractar els tres punts provinents de la Comissió Informativa Municipal d’Administració General, Bona Governança i Estratègia de Futur. Es va aprovar el nomenament dels membres de la Comissió Informativa Municipal de caràcter especial per transparentar la política de recursos humans en els processos de selecció i provisió de llocs de treball. En aquesta Comissió hi ha representants de tots els grups municipals. També es va acordar delegar certes competències del Ple  en la Junta de Govern Local per a una major agilitat i eficàcia en la gestió diària dels assumptes que gestiona l’Ajuntament; es va aprovar, a proposta dels grups municipals i per als propers quatre anys, la renovació dels vocals del Patronat de la Fundació Hospital, un càrrec honorífic, voluntari i no remunerat. El Ple també va donar el vistiplau a una modificació de la relació de llocs de treball per a l’exercici 2024.

Pel que fa als punts procedents de la Comissió Informativa Municipal de Planificació Territorial, Ciutat Pròspera i Promoció Econòmica, es van tractar dos punts procedents del Servei d’Urbanisme i Patrimoni. Així, per una banda es va aprovar la suspensió de llicències, comunicacions prèvies o altres autoritzacions per a obres i activitats que comportin la implantació o ampliacions d’activitats recreatives -la suspensió tindrà una durada màxima d’un any i afecta als polígons del Pla d'en Boet i Mata-Rocafonda-. Per altra banda, i per donar resposta a les observacions fetes per la Comissió d’Urbanisme de l’Arc Metropolità de Barcelona, es va acordar la segona aprovació provisional del Pla de millora urbana per a l’ordenació de volums a la plaça del pintor Cusachs, promogut per la cadena Aldi per construir un supermercat en un edifici industrial en desús.

De l’àmbit de la Comissió Informativa Municipal de Ciutat Inclusiva i Saludable, procedent del Servei d’Igualtat i Diversitat Ciutadana es va donar compte de l’aprovació del Pla Director de Solidaritat i Cooperació 2023-2027, que té per objectiu contribuir localment al desenvolupament sostenible, l’eradicació de la pobresa i de les desigualtats en el marc de l’Agenda 2023 i els ODS; actualitzar la política de cooperació i mobilitzar la ciutadania.

L’últim punt de l’acció de govern inclòs a l’Ordre del Dia procedia de la Direcció de Cultura, i va ser l’aprovació de la constitució de la Comissió del Nomenclàtor, formada per un representant de cada grup polític i per 5 ciutadans coneixedors de l’onomàstica i el patrimoni de Mataró (Margarida Colomer, Pilar Gonzàlez Agàpito, Héctor López, Ramon Salicrú i Roser Trilla).

Un cop finalitzat aquest punt, i abans d’encetar l’apartat d’impuls i control del Govern, es va aprovar per urgència introduir un nou punt a l’Ordre del dia per tal d’aprovar la subscripció del conveni entre el Departament d’Interior i l’Ajuntament de Mataró per a la instrucció de dues informacions reservades en l’àmbit de la Policia Local.

 

En l’apartat d’impuls i control del Govern, els grups de l’oposició van presentar 3 propostes de resolució, 4 precs i 10 preguntes.

Pel que fa a les Propostes de resolució, es va aprovar la presentada pel grup municipal d’Esquerra Republicana en contra de la crisi climàtica; i la presentada pel grup municipal de la CUP per recuperar i ampliar els punts liles de les zones d’oci nocturn a la ciutat i millorar la coordinació en els casos d’agressió masclista. Va decaure la presentada pel grup municipal de VOX per la continuïtat de la celebració dels Tres Tombs a Mataró.

En conjunt, els grups de l’oposició van presentar 14 precs i preguntes referents a l’àmbit de Seguretat, a la mobilitat als mercats, la situació de Can Fugarolas o la celebració d’esdeveniments propers com el Carnestoltes, o recentment passats com l’OCA, la revetlla popular de Cap d’Any.