Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Crònica del Ple ordinari del mes de juliol (01/07/2021)

Escoltar

Crònica del Ple ordinari del mes de juliol (01/07/2021)

El Ple del mes de juliol ha estat el darrer ordinari que es fa de forma telemàtica ja que a partir de setembre es tornarà a celebrar a la Sala de Sessions de forma presencial i amb el sistema de vídeoacta, una tecnologia que s’ha aprovat en aquesta sessió i que és un pas més cap a la digitalització de les administracions públiques. L’habitatge ha centrat el debat del Ple de juliol amb el tractament de tres punts entre els que destaca la signatura d’un conveni amb l’INCASÒL per construir habitatge protegit a Mataró.

Els 4 solars que l'Ajuntament cedeix a l'INCASÒL per construir habitatge protegit.
Els 4 solars que l'Ajuntament cedeix a l'INCASÒL per construir habitatge protegit.

El primer punt de l’ordre del dia va ser aprovar per unanimitat la constitució i els estatuts de l’Associació de Municipis de l’Arc Metropolità de Barcelona, una nova entitat que neix amb la voluntat de treballar per reforçar la veu del municipalisme en la presa de decisions i oferir una visió pròpia dels municipis de la segona corona dins el desenvolupament tant de la Regió Metropolitana de Barcelona com del conjunt del territori. A banda de Mataró, també en formen part Martorell, Vilafranca del Penedès, Mollet, Granollers, Vilanova i la Geltrú, Rubí, Sabadell i Terrassa.

El regidor de presidència, Miquel Àngel Vadell, explica el nou sistema que es farà servir en les sessions plenàries, a partir de setembre, quan els plens es faran per la tecnologia de vídeoacta, una eina més en el camí de la digitalització de les administracions públiques per aconseguir la fita del “paper zero”.

Els canvis en la direcció de Mataró Audiovisual centren el debat al donar-se una modificació en els llocs de treball que afecten bàsicament a la posició de gerent, ara vacant i que s’ha de cobrir segons el que estableix la Llei de l’Audiovisual de Catalunya, i que tindrà un sou brut anual de 55.000 €.

Després d’aquest punt, s’aprova la recuperació possessòria d’un bé de domini públic municipal de la finca situada al Camí del Mig, una zona verda situada entre la B-40 i la riera d’Argentona on s’efectuaven ocupacions sense autorització municipal amb diferents finalitats, algunes per horts il·legals.

Els dos punts següents, que es tracten de forma conjunta, són per donar compte de dues sentències favorables a l’Ajuntament de Mataró relatives a l’Ordenança Fiscal de la taxa per a l’aprofitament especial del domini públic a favor d’empreses de telefonia fixa.

El Ple va aprovar indemnitzar a Fomento de Construcciones i Contratas (FCC) amb 216.347,47€ per la suspensió del contracte de gestió del servei públic de recollida de residus, de la neteja viària, de la neteja del passeig marítim i les platges de la ciutat.

Del servei d’Urbanisme i Patrimoni, el Ple vota de forma conjunta els tres punts relatius a la delimitació de Mataró amb els municipis veïns de Cabrera de Mar, Argentona i Sant Andreu de Llavaneres. L’última revisió dels límits de la ciutat amb els municipis que l’envolten datava de 1918, i durant mesos s’ha fet un minuciós treball de camp i de consens entre l’Ajuntament i l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya per actualitzar la línia invisible que separa Mataró de les localitats veïnes.

A nivell urbanístic, també es va aprovar un tràmit sobre el text refós del pla de millora urbana de reordenació volumètrica conjunt unitari 1e6 de la Ciutat Jardí.

El Pla Estratègic de l’Economia Social i Solidària de Mataró es va aprovar perquè una economia i un desenvolupament econòmic local basat únicament en plantejaments de l’economia mercantil no és sostenible.

A nivell turístic, es va aprovar el conveni de col·laboració i delegació de competències entre el Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament de Mataró com a municipi afectat pel projecte “La ruta de la Guerra Civil al Maresme” cofinançat pels Plans de Foment Territorial del turisme 2019 de la Generalitat de Catalunya.


Habitatge

Gran part del debat polític del Ple de juliol es va donar al voltant de l’habitatge i de totes les polítiques que ha engegat l’Ajuntament per poder millorar un dret fonamental de la ciutadania com és el dret a un habitatge digne. En aquesta línia hi ha diferents actuacions que es concreten com l’aprovació del segon Pla d’Inspecció d’Habitatges desocupat per al 2021. Aquest pla contempla que un equip tècnic pugui inspeccionar fins a 900 habitatges durant aquest any i poder fer actuacions per posar-los al mercat, ja sigui a la borsa d’habitatge assequible de la ciutat o d’altres iniciatives com el projecte europeu Lloguem!.

El segon punt va ser aprovar la sol·licitud per a considerar Mataró com a àrea de mercat tens d’habitatge per poder aplicar l’índex de preus de lloguer que marca la Llei 11/2020 de moderació i contenció dels preus de lloguer. Aquesta mesura segueix amb el compromís del Pla de Mandat 2019-2023 de mobilitzar el parc d’habitatge privats cap a habitatges de lloguer assequible i protegir l’ús residencial.

El Ple de Mataró va aprovar el conveni amb l’INCASÒL per a la cessió del dret de superfície de quatre solars a la Ronda de Barceló. En aquest solars està previst la construcció de 68 habitatges de protecció oficial en règim de lloguer assequible amb 72 places d’aparcament i locals comercials en tres edificis de planta baixa més tres alçades i un edifici de planta baixa més 2 alçades.

A nivell de subvencions, el Ple va aprovar les bases reguladores de la convocatòria extraordinària per al sosteniment de les entitats afectades per la pandèmia de la #Covid19 durant el 2021 en conceptes relatius al pagament de serveis bàsics (llum, aigua, gas) així com al lloguer. Aquesta mesura forma part de la Taula de Reconstrucció Social i Econòmica de la ciutat.

En aquest punt va iniciar-se l’apartat de l’impuls i control del govern on es van aprovar dues Propostes de resolució, les dues per unanimitat, una sobre la implementació d'un pla d'avaluació i control de la qualitat ambiental interior dels edificis i locals municipals (presentada per Ciutadans Mataró) i l’altre per la redacció d’un Manual de Qualitat de les Obres a la ciutat de Mataró (presentada per Junts per Mataró). També es va retirar una presentada per Esquerra Republicana per debatre les Ordenances Fiscals i el Pressupost Municipal abans del 31 de desembre.

El Ple de juliol va debatre una desena de precs i preguntes.