Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Audiència Prèvia al Ple municipal (04/05/2017)

Escoltar

Audiència Prèvia al Ple municipal (04/05/2017)

AUDIÈNCIA PRÈVIA

En ús de les atribucions regulades pel Decret d’Alcaldia 3197/2017 i en virtut de l’article 93 del Reglament Orgànic Municipal, que regula el Dret d’intervenció de ciutadans i entitats inscrites al Registre Municipal d’Entitats, convoco els regidors/res que componen l’Ajuntament en Ple a l’Audiència Prèvia que tindrà lloc el proper dijous 4 de maig de 2017, a les 18:30 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, amb el següents precs i/o preguntes a tractar:

1. Prec dirigit a l’Alcalde

Núm. de registre: 2017-015510-1
Data presentació: 18/04/17
Nom i cognoms: Santiago Combarros
Entitat que representa: Grup de Recerca de la Memòria Històrica de Mataró

Títol: Notificació oficial de la mort i inhumació d’11 brigadistes internacionals –enterrats al cementiri dels Caputxins l’any 1938- als ajuntaments de diferents ciutats europees i nord-americanes


2. Pregunta dirigida a la Sra. Isabel Martínez, Regidora delegada de Benestar Social, Convivència i Política Social d’Habitatge

Núm. de registre: 2017-015785-1
Data presentació: 19/04/17
Nom i cognoms: Carolina Jiménez Vicente
Entitat que representa:

Títol: Sol•licita resposta de quin habitatge se li ha adjudicat per emergència habitacional i a on s’ubica


3. Prec dirigit a la Sra. Núria Moreno, Regidora delegada de Via pública, Equipaments i Espais públics

Núm. de registre: 2017-016818-1
Data presentació: 25/04/17
Nom i cognoms: Javier Sánchez del Campo
Entitat que representa:

Títol: Que els 200.000 euros estalviats en la liquidació del servei de MataróBus corresponent a l’exercici 2016, es destinin a inversions de mobilitat sostenible previ debat en el Consell Municipal de Mobilitat


4. Prec dirigit a l’Alcalde

Núm. de registre: 2017-017315-1
Data presentació: 27/04/17
Nom i cognoms: Manel Carbonell Gimenez
Entitat que representa:

Títol: Donar suport a la declaració institucional i donar visibilitat al moviment associatiu gitano


Joaquim Fernàndez i Oller
Primer tinent d’alcalde
Regidor delegat de Cultura i Participació Ciutadana

28 d’abril de 2017
 

Lloc: Saló de sessions

Organisme: Ajuntament de Mataró