Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Audiència prèvia al Ple municipal de desembre (14/12/2023)

Escoltar

Audiència prèvia al Ple municipal de desembre (14/12/2023)

AUDIÈNCIA PRÈVIA
 
En virtut de l’article 93 del Reglament Orgànic Municipal, que regula el Dret d’intervenció de ciutadans i entitats inscrites al Registre Municipal d’Entitats, convoco els regidors/res que componen l’Ajuntament en Ple a l’Audiència Prèvia que tindrà lloc el proper dijous 14 de desembre de 2023, a les 18.30 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, amb els següents precs i/o preguntes a tractar:
 
1. Prec dirigit a l’alcalde
Núm. de registre: 2023-077198
Data presentació: 17/11/2023
Nom i cognoms: Francisco Carnota Minguez
Entitat que representa: -
 
Títol: Saturació dels serveis i dèficits del nostre sistema sanitari públic, malgrat que tothom coincideix en valorar la nostra Sanitat Pública com a un dels pilars més importants per garantir la qualitat de vida de les persones.
 
2. Prec dirigit a l’alcalde
Núm. de registre: 2023-077205
Data presentació: 17/11/2023
Nom i cognoms: Maria Carmen Carrión Abellán
Entitat que representa: -
 
Títol: Cal millorar la participació ciutadana com a mecanisme per millorar la salut de les persones.
 
3. Prec dirigit a l’alcalde
Núm. de registre: 2023-077210
Data presentació: 17/11/2023
Nom i cognoms: Maria Teresa Fernández Díaz
Entitat que representa: -
 
Títol: Cal que des de l’Ajuntament de Mataró, com a institució més propera a la ciutadania, s'articulin mecanismes per a dur a terme accions i propostes en comú per a millorar la nostra Sanitat Pública.
 
4. Pregunta dirigida a l’alcalde
Núm. de registre: 2023-081748
Data presentació: 07/12/2023
Nom i cognoms: Mercè Bosch Pou
Entitat que representa: ADEPAC MIM
 
Títol: Situació del expedient per la concessió de Bé Cultural d'Interès Local (BCIL) al jaciment de Ca la Madrona.
 
 
David Bote Paz
Alcalde
 
13 de desembre de 2023