Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Audiència prèvia al Ple municipal ordinari de gener (16/01/2020)

Escoltar

Audiència prèvia al Ple municipal ordinari de gener (16/01/2020)

En virtut de l’article 93 del Reglament Orgànic Municipal, que regula el Dret d’intervenció de
ciutadans i entitats inscrites al Registre Municipal d’Entitats, convoco els regidors/res que
componen l’Ajuntament en Ple a l’Audiència Prèvia que tindrà lloc el proper dijous 16 de gener
de 2020, a les 18.30 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, amb les següents
sol·licituds de precs i/o preguntes a tractar:

1. Prec dirigit a l’Alcalde

Núm. de registre: 2019-059685
Data presentació: 16/12/2019
Nom i cognoms: Carles Alberch Verges
Entitat que representa: -

Títol: Necessitat d’un habitatge.David Bote Paz

Alcalde

13 de gener de 2020