Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Audiència prèvia al Ple municipal ordinari de gener (17/01/2019)

Escoltar

Audiència prèvia al Ple municipal ordinari de gener (17/01/2019)

En virtut de l’article 93 del Reglament Orgànic Municipal, que regula el Dret d’intervenció de ciutadans i entitats inscrites al Registre Municipal d’Entitats, convoco els regidors/res que componen l’Ajuntament en Ple a l’Audiència Prèvia que tindrà lloc el proper dijous 17 de gener de 2019, a les 18:30 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, amb el següents precs i/o preguntes a tractar:

1. Prec dirigit a l’Alcalde

Núm. de registre: 2019-000815
Data presentació: 9/01/2019
Nom i cognoms: Gregorio Pérez Vega
Entitat que representa: Comunitat de Propietaris de l’Aparcament Plaça Occitània s/n

Títol: Reclamar una solució a les deficiències de l’aparcament.


David Bote Paz
Alcalde

14 de gener de 2019

 

Lloc: Saló de sessions

Organisme: Ajuntament de Mataró