Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal extraordinari d'abril (13/04/2016)

Escoltar

Ple municipal extraordinari d'abril (13/04/2016)

DECRET
2660/2016 de 8 d'abril
Assumpte: Convocatòria i Ordre del Dia Ajuntament Ple sessió extraordinària 13 d’abril de 2016
Òrgan: Secretaria General


En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió extraordinària que tindrà lloc el proper dimecres 13 d’abril de 2016, a les 19,00 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent


ORDRE DEL DIA

DICTAMENS

CIM ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA
DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

Servei de Gestió Econòmica

1 Aprovació definitiva del Pressupost General 2016 de l’Ajuntament de Mataró.

2 Aprovació dels contractes programa entre l’Ajuntament de Mataró i les seves entitats dependents: Aigües de Mataró S.A., Consorci Museu d’Art Contemporani de Mataró, EPE Mataró Audiovisual, Promocions Urbanístiques de Mataró, S.A, EPE Tecnocampus i Fundació Tecnocampus.

 


L'Alcalde
David Bote Paz En dono fe, 
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor

 

Lloc: Saló de sessions de l'Ajuntament

Organisme: Ajuntament de Mataró