Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal extraordinari d'abril (30/04/2019)

Escoltar

Ple municipal extraordinari d'abril (30/04/2019)

DECRET
Assumpte: Convocatòria i Ordre del Dia Ajuntament Ple sessió extraordinària 30 d’abril de 2019
Òrgan: Secretaria General

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió extraordinària que tindrà lloc el proper dimarts 30 d’abril de 2019, a les 9 hores del matí, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Formació de les meses electorals per a les Eleccions Municipals i Europees del dia 26 de maig de 2019.


L'Alcalde
David Bote Paz

En dono fe,
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor