Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal extraordinari d'octubre - Formació de les meses electorals per a les Eleccions a Corts Generals (15/10/2019)

Escoltar

Ple municipal extraordinari d'octubre - Formació de les meses electorals per a les Eleccions a Corts Generals (15/10/2019)

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió extraordinària que tindrà lloc el proper dimarts 15 d’octubre de 2019, a les 9 hores del matí, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Formació de les meses electorals per a les Eleccions a Corts Generals del dia 10 de novembre de 2019.

L'Alcalde
David Bote Paz
En dono fe,
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor