Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal extraordinari urgent. Sessió (12/03/2020)

Escoltar

Ple municipal extraordinari urgent. Sessió (12/03/2020)

Decret núm. 2025/2020  d’ 11 de març

Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Ajuntament Ple extraordinari urgent 12 de març de 2020

Òrgan: Secretaria General

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen l’Ajuntament en Ple, a la sessió extraordinària urgent que tindrà lloc el proper dijous 12 de març de 2020, a les 18:30 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1             Ratificació de la urgència de la convocatòria de Ple extraordinari urgent.

2             Prendre coneixement de la renúncia presentada per la Sra. Isabel Martinez Cid a l'Acta de Regidora d'aquest Ajuntament

 

 

            L'Alcalde

            David Bote Paz

En dono fe,

La Secretària General Acctal.,

M. Lluïsa Guañabens Casarramona