Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple municipal ordinari de gener de 2018 (18/01/2018)

Escoltar

Ple municipal ordinari de gener de 2018 (18/01/2018)

DECRET
285/2018 de 15 de gener
Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Ajuntament Ple sessió de 18 de gener de 2018
Òrgan: Secretaria General


En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen l’Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dijous 18 de gener de 2018, a les 19,00 hores, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA


1 Aprovació, si s'escau, de l’Acta de la sessió ordinària del dia 14 de desembre de 2017

2 DESPATX OFICIAL
 

DICTAMENS

ALCALDIA

3 Aprovar la modificació de designa de representants de l’Ajuntament de Mataró en organitzacions supramunicipals.


CIM ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA

Direcció de Serveis Econòmics
Servei d’Ingressos

4 Aprovació inicial de Bases de subvenció de l’ICIO per obres de millora de qualificació energètica i per obres de rehabilitació en edificis i habitatges.

 

CIM ÀREA D’ACCIÓ SOCIAL

Igualtat i Ciutadania

5 Donar compte de l’acord aprovat per la Junta de Govern Local de 15-1-2018 relatiu al Pla Director de Solidaritat i Cooperació al Desenvolupament de Mataró 2017-2022.

Benestar Social

6 Donar compte de l’acord aprovat per la Junta de Govern Local de 15-1-2018 relatiu al Pla d’Inclusió Social 2018-2020. 

Salut i Consum

7 Donar compte de l’acord aprovat per la Junta de Govern Local de 15-1-2018 relatiu al Pla de Salut Pública de Mataró 2017-2020.


CONTROL DEL GOVERN MUNICIPAL

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

8 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de VOLEMataró per un servei públic de transport de qualitat.

9 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular per la recuperació de l’abonament local del Mataró Bus.

10 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES per tal que l’Ajuntament reclami la llibertat dels presos polítics.

11 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía per la implantació de barreres de seguretat per a motoristes.

12 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya amb el suport dels grups municipals d’ICV-EUIA, C’s i VOLEMataró per denunciar al departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya pels incompliments en el finançament de les escoles bressols municipals de Mataró.

13 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Convergència i Unió amb motiu de la commemoració de l’any Fabra.


PRECS I PREGUNTES

14 Prec que presenta el grup municipal de VOLEMataró sobre revisió de la web municipal i implementació d’un Butlletí Digital.

15 Pregunta que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía sobre els actes institucionals celebrats el dia 6-12-2017, data en la que es commemora el referèndum en el qual es va aprovar la Constitució Espanyola. (Dia festiu regulat pel Reial Decret 2964/1983, de 30 de novembre).

16 Pregunta que presenta la regidora no adscrita sobre l’eliminació de les barreres arquitectòniques.

17 Prec que presenta la regidora no adscrita perquè el cartell de Les Santes surti a concurs públic.

18 Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre els resultats de les mesures adoptades respecte les mascotes el 2017.

19 Pregunta que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre les denúncies per caigudes a la via pública.

20 Pregunta que presenta el Grup Municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa sobre l’impacte econòmic de les obres de la Plaça Joan XXIII i un tram de la Ronda Miquel de Cervantes.

21 Prec que presenta el grup municipal del Partit Popular de Catalunya sobre les conseqüències de la marxa de la seu social de Bluesun a Sevilla.

22 Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre el Pla d’oci nocturn de Mataró.

23 Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre l’anunci de Pla Estratègic de recollida selectiva de brossa a Mataró.

24 Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES sobre el futur del sistema de control conegut com a “Fotovermell” a Mataró.

25 Pregunta que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía sobre el sistema anomenat Nova Escola XXI.

26 Pregunta que presenta el grup municipal de Plataforma per Catalunya sobre si es produís la reclamació econòmica per part del Corte Inglés a l’Ajuntament de Mataró.

27 Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular sobre la nul•litat de les multes captades pel “foto-vermell” dels semàfors.

28 Pregunta que presenta el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular sobre la Nau Minguell.

 

L'Alcalde
David Bote Paz

En dono fe, 
El Secretari General
Manuel Monfort Pastor

 

Lloc: Sala de Plens de la Casa Consistorial

Organisme: Ajuntament de Mataró